ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks
 

Mariannes franskkurser: Al undervisning sker på min bopæl Hillerødgade 22, 4, th., 2200 Kbh. N, i Nørrebro Park Kvarter, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 osv.
Du er velkommen til at ringe til Marianne på
- mobil 26 19 16 64 / fastnet 35 83 34 52 - eller
- skrive til NY e-mail: marianne@franskkursus.dk  
- eller til sekundær e-mail: mariannesfranskkurser@gmail.com
 

dvs. til
Marianne Rasmussen
Hillerødgade 22, 4. th.
2200 København N.

For spørgsmål eller vejledning om valg af niveau er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52. Du kan også starte med at sende en e-mail.
Telefontider i ugen fra 17. juni: Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 11.30-12.00 & 13-14; fredag kl. 13-14.
Er jeg optaget, bliver du modtaget af telefonsvareren. Læg gerne navn, emne & tlf. nr., så får du et ring. Kun adgang for deltagere i aftalt & forudbetalt undervisning i fransk på hold og individuelt.

Mariannes franskkurser, franskkursus.dk, uafhængig privat kursusudbyder, iflg. venlige mennesker en institution i den københavnske franskundervisning, tilbyder Holdundervisning i fransk i personligt indrettet, men professionelt undervisningslokale hos Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N - i cykleafstand fra alt.

Individuel franskundervisning, se Individuelt, fysisk eller online, til arbejde, studium & for din fornøjelse, aftales individuelt og uafhængigt af holdenes sæson og forløb, såfremt du og jeg har ledig tid samtidig, dog for mit vedkommende primært hverdage i dagtimer her hos Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, ml. Esromgade & Lundtoftegade, 5 min. fra Nørrebro St. m. metro & linje F.
 
Rekvireret undervisning:
Er I en gruppe på samme sproglige niveau med samme forkundskaber og færdigheder, er I velkomne til at forhøre jer.

Tilmelding/aftaler om undervisning forudsætter indbetaling:
Ved. holdundervisning og indplacering på korrekt niveau
: Kontakt mig venligst for vejledning om valg af niveau, før du indbetaler.
Er der plads på det givne hold, og matcher kurset dit niveau, er du normalt tilmeldt når du har oplyst dine almindelige kontaktdata OG din indbetaling af det fulde kursusgebyr er modtaget og set på Marianne Rasmussens (Mariannes franskkursers) bankkonto, reg. 0274 kt.  (00) 16649619.
Vil du være sikker på at få plads på det ønskede hold, kan det anbefales - efter aftale - at indbetale i god tid før kursusstart, normalt senest 6 dage fra det tidspunkt, du giver tilsagn om tilmelding. Indbetaling skal være modtaget og set på min konto inden startdato.
Individuel undervisning: Du er velkommen til at henvende dig.
Når indhold, datoer & tid(er) er aftalt, må du bekræfte din reservation ved efter aftale at forudbetale kursusgebyr på konto. Kursusgebyr skal være set på konto før du kan møde op efter aftale. Også for individuel undervisning gælder at indgåede aftaler er bindende. Kursusgebyr tilbagebetales ikke. Du kan kun disponere over de datoer, tider og det timetal, der er aftalt og forudbetalt inden for den givne undervisningsperiode fra start- til slutdato, begge incl.

Tilmelding/indbetaling kan ske:
- Via Netbank/Homebanking, reg. 0274, kt. nr. (00) 16649619.
HUSK venligst at oplyse navn, adresse, mobiltlf.-nr., holdnr., samt e-mail. Er der ikke plads til alle disse data, kan du sende dem på e-mail eller ringe på M 26 19 16 64.
Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi indgår kun aftaler for og med navngivne kursister og betalere. Vi bruger ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine oplysninger med andre.

Kvittering for modtaget kursusgebyr/Bekræftelse af tilmelding til holdundervisning med angivelse af dag, tid og sted fremsendes som en ekstra service pr. e-mail senest 6-10 dage efter at din indbetaling er set på min konto. NB. Ved sen indbetaling, herunder evt. efter holdstart udsendes ikke mødebekræftelse. Fremmøde kun efter aftale.

Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan ikke refunderes. Indbetaling vedr. individuel undervisning er bindende, og kursusgebyr tilbagebetales ikke.

Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin efter aftale senest ske inden kursets 3. undervisningsgang.

Forbehold tages - som hos andre kursusudbydere - for evt. nødvendig ændring af undervisningssted, samt aflysninger/forlængelser af kursus pga. sygdom eller lignende. Ved evt. aflysning af en kursusgang pga lærers evt. sygdom erstattes de aflyste timer efter aftale med de(t) berørte hold. NB: Ved force majeure, dvs. ekstraordinære situationer som pandemier, (sne)storm eller orkan af styrker og omfang hvor myndighederne fraråder al udgang, erstattes evt. aflyst undervisning ikke.

Kan et hold ikke oprettes, returneres hele dit indbetalte kursusgebyr til indbetaler.

Kursusomfang, materialer, holdstørrelse & pris: Omfang af og pris for de konkrete kurser, der udbydes i en given kursusperiode, ses under Holdundervisning. Generelt undervises der hver kursusgang på et hold 2 lektioner à hver 50 minutter. Cirka midtvejs den enkelte kursusgang holdes en lille pause på ca. 10 minutter, som du ikke betaler for.
Er materialer fra lærers hånd includeret i kursuspris, kan denne variere fra hold til hold.
På elementære niveauer som fx Fransk 1 intensivt for begyndere og Fransk 2 intensivt, samt til dels også på Fransk 2-3 intensivt er materialet lærebøger, som deltagerne selv (an)skaffer, dvs. Vibeke Gade: Franskbogen, 7. udg., 2020, og Franskb. Øvehæfte, 5. udg., 2010, begge Systime.
Holdstørrelse: Normalt max. 6 deltagere pr. hold.
Mod ekstra betaling kan hold med færre deltagere efter aftale oprettes.

Kursusgebyret, der betales forud, er din og dine medkursisters betaling for at det hold, I har tilmeldt jer, oprettes og undervisningen gennemføres fra start- til slutdato, begge incl., med det annoncerede lektionstal og kursusindhold/niveau.
Betalingen dækker din fysiske deltagelse i den i kursusprogrammet annoncerede og beskrevne fælles undervisning, der foregår på holdet (eller den onlineundervisning, der måtte være aftalt eller evt. være blevet en nødvendighed pga forhold vi mennesker ingen indflydelse har på), herunder, som nævnt ovenfor, på de fleste hold (dog ikke begynderniveauerne hvor vi benytter en lærebog), gloser og grammatisk-sproglige materialer med øvelser fra lærers hånd, som der gennem kursusgebyret betales for ved tilmelding.
Materialer udleveres fra gang til gang ved fremmøde på dit hold. Bøger ikke includeret i prisen.
På begynderniveauerne (an)skaffer deltagerne selv - før start - lærebøger efter aftale.
På de niveauer, hvor vi læser bøger på fransk, arrangerer lærer, om muligt, fælles køb af bøger i Frankrig. Lærer lægger ud, og mit udlæg refunderes venligst via Netbank umiddelbart efter at du har modtaget dit eksemplar af bog og endelig pris foreligger.
Tilmelder du dig kort før holdstart, eller springer du ind på et hold efter start, kan det ikke garanteres at der også vil være et eksemplar af bog til dig.

Fortsættelse af dit franskkursus: I forlængelse af hovedsæsonen kan ethvert sæsonhold - ved tilstrækkelig tilslutning - fortsætte som forårshold fra februar, marts eller april, samt efterfølgende som nyt sæsonhold fra september - eller fra august såfremt der er tilstrækkelig tilslutning.

Andre ønsker og undervisningsbehov? Klik venligst på Individuelt franskkursus.

Kursusbevis på dansk kan udstedes ved mindst 80 % fremmøde. Ønsker du dit kursusbevis på fransk, må du venligst specificere dette når du beder om beviset.

Mariannes franskkurser udsender program for holdundervisning to gange årligt:
Sæsonprogram 2024-2025 udkom d. 20. maj '24. Holdstart uge 36, 2024.
Forårsprogram 2025 udkommer ultimo november 2024.

Ferier & fridage for holdene i kursussæson 2024-25; individuelle kursister o.a. aftaler individuelt!
Efterårsferie: Uge 42, dvs. fra lørdag d. 12. til søndag d. 20 oktober 2024, begge incl.
Juleferie: Fra og med fredag d. 20. december 2024 til og med søndag d. 5. januar 2025.
Der holdes ikke vinterferie.
Påskeferie: Fra og med lørdag d. 12. til og med mandag d. 21. april 2025.
Pinseferie: Fra og med lørdag d. 7. til og med mandag d. 9. juni 2025.

Mariannes franskkurser ... hvis du vil videre! • • Opdateret 15. juni 2024.

 
Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     marianne@franskkursus.dk