ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

>Mariannes franskkurser NYT! Holdundervisning i fransk hovedsæson 2021-2022. Holdstart hhv uge 35-36-39, dvs. september-okt. Begyndere, (let)øvede & (meget) avancerede. Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Kursusprogram, C OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Pt. max. 4 deltagere pr. hold. Afsluttede foraarshold ses nederst. Kontakt gerne Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52 eller mariannes-franskkurser@parkmail.dk  Andet kursus? Se Individuelt

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade og Lundtoftegade i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren, 5 minutter fra NørreBRO St. (metro & S-tog/linje F Ny Ellebjerg-Hellerup) el. bus 5C/350S.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik og de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser fra september-okt. 2021, holdstart hhv uge 35-36-39
Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Kursuspriser ved 4 deltagere* = materialer fra lærer incl. i pris, bøger ikke incl. Ferier: Efterår: Uge 42. Jul: Uge 51-52. Ingen vinterferie.

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2750
Hold 6729. Fredag 10.10-12.00. Start: 1/10 (oktober) 2021. Slut: 18/3/2022.
Hold 6730. Fredag 15.00-16.50. Start: 1/10 (oktober) 2021. Slut: 18/3/2022.

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Hold 6740. Mandag 19.10-21.00. Start: 6/9 (september) 2021. Slut: 21/2/2022.
Hold 6741. Onsdag 16.30-18.20. Start: 1/9 (september) 2021. Slut: 16/2/2022.

Fransk 3-4 (A2 m. pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Hold 6744. Tirsdag 19.10-21.00. Start: 28/9/2021. Slut: 15/3/2022.

Fransk 4 - Efterår (A2 m. stor pil op): 12 gange - 24 lektioner, kr. 1620*
Hold 6745. Torsdag 19.10-21.00. Start 2/9 (september) 2021. Slut: 25/11/2021.

Fransk 7-8 (B1/B2) Lukket hold: 22 gange - 44 lektioner, pris iflg. aftale
Hold 6748. Tirsdag 16.30-18.20. Start: 28/9/2021. Slut: 15/3/2022.

Fransk 9 (B2 m. lille pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Hold 6749. Mandag 16.30-18.20. Start: 27/9/2021. Slut: 14/3/2022.

Fransk 10 (B2/C1): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Hold 6750. Onsdag 19.10-21.00. Start: 1/9 (september) 2021. Slut: 16/2/2022.

Vild med fransk? (C1): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Hold 6751. Fredag 11.00-12.50. Start: 1/10 (oktober) 2021. Slut: 18/3/2022.

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser fra sept./okt. 2021; start hhv uge 35-36-39

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange-44 lektioner, kr. 2750
(Ingen A-betegnelse - du har ikke forkundskaber i fransk før start.)
Aldrig lært fransk før? På dette intensive franskkursus - der er 2 hold at vælge imellem - for begyndere får du ved at deltage kontinuerligt i frisk tempo en meget elementær indføring i udtale, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd.
Basal grammatik, ordforråd og udtale bliver indlært gennem mange intensive struktur- og taleøvelser i timerne. Efterhånden som kurset skrider frem, og vi bygger flere klodser oven på det, du har lært, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et basalt grundlag at bygge videre på.
Korte begynderbogstekster, forberedt hjemme, vil vi sammen læse højt for at indøve en god udtale og lære at indgå i meget enkel samtale med forståelse af enkelt talt fransk.
Små hold som dette giver gode muligheder for i timerne at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære at forstå enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i meget enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål, fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen indgår skriftligt arbejde med enkle udfyldningsøvelser, sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udgave, Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., 2010, begge som bog på papir. Du bedes venligst selv (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via forlagets webshop.
På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl. Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.
Kursusudbytte forudsætter fremmøde og forberedelse. Det er sjovt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre!
PS. Passer det annoncerede kursustidspunkt dig ikke, hører jeg gerne fra dig alligevel. Måske vi sammen kan finde en anden løsning!
Kurset vil ved interesse kunne fortsætte som Fransk 2-intensivt-forår fra ca. slut marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6729 • Fredag 10.10-12.00. Start: 1/10 (oktober) 2021. Slut: 18/3/2022.
Hold 6730
• Fredag 15.00-16.50. Start: 1/10 (oktober) 2021. Slut: 18/3/2022.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Har du med fornøjelse og udbytte i frisk tempo gennemført ca. 70 lektioners (à 50 minutter) intensiv holdundervisning i fransk for (ægte) begyndere - eller tilsvarende for ikke alt for længe siden?
Kan du med hjælp fra lærer forme og forstå meget enkle sætninger i le présent, le futur proche og le passé composé med brug af et vist begrænset alment, ikke fag-specifikt ordforråd? Har du lært talord, bøjning af (visse) adjektiver i køn, tal og grad, ejefald og ejestedord og bla. også arbejdet med delingsartikel og udtryk for mængde? Er du kommet godt i gang med at anvende objektspronomener, samt dativpronomener og pronominaladverbiet 'y' (der, derhen, dertil, bl.a.)?
Ønsker du at styrke din viden og udvikle dine basale sprogfærdigheder, primært den mundtlige, herunder dit ordforråd? Så læs videre her:
På dette stadig elementære niveau fortsætter vi med Franskbogen (tekstbog), 6. udg., og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., begge Systime 2010. På kursets første halvdel godt og vel vil vi med en vis begrænset repetition, samt læsning af nogle få ekstra tekster i kopi arbejde med kapitel 32-37, begge incl. i tekstbog, samt Franskbogen Øvehæfte, og således afslutte begynderlærebogen. 
Kendskabet til le passé composé (hhv. førnutid og afgrænset "datid") vil blive uddybet med en større gennemgang af brugen af hjælpeverberne être og avoir; le passé récent (nær fortid); le futur simple (enkel fremtid); l'imparfait (uafgrænset/igangværende/beskrivende "datid"), samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv).
Læsebogens tekster vil fortsat blive anvendt til oplæsning og træning af udtalen, samt som udgangspunkt for træning af fransk tale og forståelse.
Et (for nogle måske) nyt islæt vil være mere "fri" (sam)tale som forberedelse til det virkelige liv.
Efter begynderlærebogen vil vi som udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed (talefærdighed, forståelse og grammatik med mundtlige og skr. øvelser) læse og tale om en læse-let-bog med gloser og øvelser fra lærers hånd. Disse materialer, kr. 45, incl. i kursuspris, vil løbende blive udleveret på kurset ved fremmøde.
Hjemmearbejde & fremmøde nødvendigt for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og hyggeligt at lære fransk sammen med andre på samme niveau.
Stadigt mere af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på enkelt fransk.
Der vil være mulighed for at fortsætte på forårskursus fra slut februar 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6740 Mandag 19.10-21.00. Start: 6/9 (september) 2021. Slut: 21/2/2022.
Hold 6741
• Onsdag 16.30-18.20. Start: 1/9 (september) 2021. Slut: 16/2/2022.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 3-4 (A2 m. lille pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Har du for nylig lært fransk på basale niveauer i ca. 3 kursussæsoner, svarende til ca. 160 undervisningstimer? Har du for nogen tid siden afsluttet en begynderlærebog af et vist omfang og som udgangspunkt for elementær samtaletræning læst først en læse-let-bog, siden også ubearbejdet fransk tekst (m. gloser)? Eller har du for år tilbage med fornøjelse og godt udbytte lært det mere basale på HF/gymnasium eller tilsvarende? Har du ud over kursusdeltagelse, som nævnt, indimellem også brugt dit franske en smule, således at sproget ikke er helt glemt? Og ønsker du at fastholde og bygge videre på denne mere basale viden og dine basale færdigheder? Så se her:
På dette kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed vil vi i frisk tempo med støtte i mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd (udfyldning, omskrivning & evt. oversættelse dansk-fransk, bygget op omkring udvalgt fransk grammatik), der laves hjemme og gennemgås på holdet, opfriske og uddybe kendskabet til udvalgte dele af mere basal grammatik og sætningsbygning (dog ikke det allermest elementære), samt i mundtlige øvelser aktivere alment, ikke-fagspecifikt ordforråd.
Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed (dvs. tale, forståelse og grammatik) vil dels ske gennem læsning (hjemme) af og fælles samtale på fransk om fransksproget fiktion skrevet i ikke alt for komplekst sprog (m. rigelige gloser fra lærer), dels gennem mere fri samtale i timerne om ugens (aktuelle) begivenheder, personligt og i verden omkring os.
Grammatisk vil vi arbejde med en vis repetition af bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, samt pronominaladverbierne 'y' og 'en'. Et andet emne vil være spørgende pronomener i direkte og indirekte tale, samt direkte og indirekte spørgsmål. Relativpronomener ud over: qui (der, som) og que (som) kunne være et andet emne. Uregelmæssige verber, samt visse af indikativs verbaltider trænger måske også til at blive støvet af og aktiveret. Andre grammatiske temaer relevante for dette niveau kan tages op. Altsammen med mindre skriftlige øvelser, der gennemgås i timerne.
Forberedelse og fremmøde på kurset er forudsætninger for kursusudbytte.
Kursusmaterialer (gloser og grammatik/øvelser), kr. 45*, includeret i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset v. deltagelse. Skal vi læse en bog, må du regne med mindre udgift til anskaffelse. 
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Der vil blive mulighed for at fortsætte på forårskursus fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6744 Tirsdag 19.10-21.00. Start: 28/9/2021. Slut: 15/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, og ikke i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 - Efteraar (A2 m. stor pil op) : 12 gange - 24 lektioner, kr. 1620*
Er du vild med at gå til fransk? Gerne i hyggeligt selskab med en lille gruppe, der deler din interesse?
Ønsker du at øve, fastholde og fortsætte med det grundlæggende fransk, du har lært?
Har du efter begynderlærebogen, som er afsluttet for flere år siden, bygget videre på det elementære og trænet og udviklet din basale mundtlige sprogfærdighed gennem lidt mere fri samtale og ved at læse og tale på fransk om en læse-let-bog med understøttende grammatik fra lærers hånd i form af skriftlige øvelser som udfyldning og omskrivning? Har du også prøvet at læse ubearbejdet fransk tekst (m. gloser) skrevet i ikke alt for komplekst sprog og deltaget i samtaletræning herom på fransk.
Har du bla. behov for at repetere og øve udvalgte verbaltider (dog ikke konjunktiv, som ikke er på programmet endnu), samt for kort genopfriskning af bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, pronominaladverbierne 'y' (bla. der, derhen, dertil) og 'en' (bla. derfra m.fl.), hvis anvendelser er lidt mere komplekse, samt fx spørgeord og spørgende sætninger? Så se her:
På dette kursus vil træning og udvikling af mundtlig sprogfærdighed, samt grammatik med mindre skr. øvelser (omskrivning og besvarelse af spørgsmål m/u nægtelse) have fokus. For på så relativt kort et efterårskursus som dette også at have tid til mere spontan og fri samtale på fransk vil vi nøjes med at læse uddrag af nogle få kapitler af en fiktionstekst med substans, skrevet i klart og ikke alt for kompliceret sprog (m. rigelige gloser fra lærer), en tekst der er velegnet til træning af den mundtlige sprogfærdighed. Skr. øvelser lavet hjemme gennemgås i timerne.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse. Fremmøde og forberedelse er forudsætninger for kursusudbytte.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enklere fransk, dog ikke grammatik.
Nyt kursus kan aftales i forlængelse med start i december 2021 eller januar 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6745 Torsdag 19.10-21.00. Start: 2/9 (september) 2021. Slut: 25/11/2022.
NB.
Der undervises ikke i efterårsferien i uge 42.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7-8 (B1/B2) Lukket hold: 22 gange-44 lektioner, kursuspris iflg. aftale
Kan du lide at læse fiktion, også på fransk? Har du - uden at være flyvefærdig - efterhånden været udsat for lidt af hvert tekstmæssigt? Har du således generelt en rigtig pæn færdighed i at læse indenad på fransk?
Men ønsker du først og fremmest at blive mere sikker og bedre til at tale fransk? Vil du gerne i hyggeligt selskab med ligesindede læse tekst(er), der i højere grad flugter med det sted, du selv oplever at være på fransk, så du har overskud til at koncentrere dig om din mundtlige sprogfærdighed, dvs. tale, forståelse og grammatik.
Har du med fornøjelse over måske 9 lange kursussæsoner genopfrisket og bygget videre på gammelt gymnasiefransk? Har du en generelt god læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik (dog har du stadig til gode aktivt at lære at anvende (præsens) konjunktiv i praksis - det må vi snart have gjort noget ved) og på en god dag også en pæn talefærdighed og en rimelig forståelse af talt fransk i sammenhæng, noget der ofte kan knibe lidt mere pga manglende træning i lytteforståelse?
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning og udvikling af din mundtlige sprogfærdighed læse en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde).
Allerførst vil vi læse en miniatureroman af franske Emmanuèle Bernheim: Le cran d'arrêt. Ed. Denoël, 1985, Folio/Pocheudgave, Gallimard, 1992 (?), som vi vil arbejde med de første 2-3 måneder.
Bernheim (1955-2017) skrev ud over en række filmmanuskripter blot i alt 6 bøger, heraf 5 korte romaner eller novellas.
" Le cran d'arrêt "
er historien om en yngre kvinde, hovedperson og 3. personsfortæller, der bor i Paris og har for vane at gå omkring med en springkniv i sin håndtaske (forstå det hvem der kan!) En dag, da hun som sædvanlig har taget metroen hjem fra arbejde, opdager hun at hendes hænder er fulde af blod, kniven i tasken ligeså. Hvem har hun stukket ned? Har hun slået nogen (en mand?) ihjel? Det sætter hun sig for at opklare.
Har I mod på det, kan vi efter denne, Emmanuèle Bernheims første roman, fx fortsætte med nr. 2, " Un couple ". Gallimard. 1987, Folioudgave, og/eller " Vendredi soir ". Gallimard. 1998, Folio. I foråret læste vi jo Bernheims roman nr. 3, den prisbelønnede " Sa femme " fra 1993, som takket være jeres læsefærdighed, livserfaring og humor resulterede i mange gode samtaler om kvinde- (& mande-) liv og parforhold.
Selv om " Le cran d'arrêt " har mange år på bagen, håber jeg den kan skaffes i billigbogsudgaven, som er den jeg selv har læst den i. Fælles bogkøb kan arrangeres. Lærer lægger gerne ud.
Færdigheden i mere spontan tale vil vi arbejde på at udvikle gennem mere fri samtale om emner af fælles interesse som bøger, film, musik, teater, samfundsforhold o.m.a.
Øvelser i lytteforståelse kan indgå. Men I kan også vælge at træne på egen hånd.
*Gloser, grammatik & øvelser (i mindre omfang) fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer, herunder mulighed for (spontane) mundtlige øvelser i oversættelse dansk-fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske emner.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk. På glædeligt gensyn.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Ra smussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6748 Tirsdag 16.30-18.20. Start: 28/9/2021. Slut: 15/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 9 (B2 m. lille pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Har du - uden at have en uddannelse i fransk - forkundskaber et pænt stykke ud over gymnasialt niveau, erhvervet og udviklet gennem adskillige sæsoners kursusdeltagelse?
Har du en rigtig god læsefærdighed inden for fransk fiktion og en god mundtlig sprogfærdighed, dvs. tale, forståelse af fransk tale i sammenhæng og viden om og færdighed i sætningsbygning og grammatik i øvrigt?
Ønsker du i hyggeligt selskab med andre, der deler din interesse, at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk på et vist niveau i sammenhæng?
Udgangspunkt for vore franske samtaler vil være læsning af en ny(ere) fransk roman (m. gloser, som lærer løbende vil udarbejde), hvor vi hjemme til hver uge vil læse et passende antal sider, der tager hensyn til at du har andet i dit liv. Eller vi kan evt., om muligt, læse en ikke alt for krævende novellesamling, ligeledes med gloser som udarbejdes løbende.
Også emner af fælles interesse som (andre) bøger, musik, film, teater, rejser, samfundsforhold mv. vil danne udgangspunkt for vore fælles samtaler.
Bogtitel kommer senere på sommeren når jeg har haft tid at læse og fordybe mig i forhåbentligt gode franske bøger, der ligger & venter. Ønskes det, kan fælles bogkøb arrangeres. Det er et must at vi alle benytter samme udgave af valgt bog. Lærer lægger gerne ud.
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, (bog ikke incl.), udarbejdes og udleveres løbende på kurset ved fremmøde. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer.
Er der interesse herfor, kan vi sammen - for at fremme forståelsen af talt fransk i sammenhæng og blive klogere på verden omkring os - se (uddrag) af fransk tv.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6749 Mandag 16.30-18.20. Start: 27/9/2021. Slut: 14/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 10 (B2/C1): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af? Eller har du en drøm du om at finde det på én gang hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber, viden og færdigheder væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse over adskillige år, evt. studieophold, praktik, rejser i fransktalende land eller tilsv.) og stor kærlighed til fransk sprog og kultur? På dette hold har man mangeårig erfaring med og solide færdigheder i at læse og tale om ubearbejdede franske tekster, især fiktion, men også mere spontant, en god forståelse af fransk tale i sammenhæng, et godt sammenhold, men også stor imødekommenhed over for nye deltagere, altsammen i en god og lattermild stemning.
Savner du, der ikke har lejlighed til at praktisere sproget til daglig, mulighed for at øve, styrke og finpudse tale, forståelse og grammatik? Så læs videre her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels være læsning af og fælles samtale om en ny fransk roman (m. gloser som lærer løbende vil udarbejde), dels mere fri tale om aktuelle emner, personligt og i verden omkring os, samt temaer af fælles interesse som bøger, medier, film, udstillinger, museumsbesøg, rejser, samfundsforhold mv. i bred forstand etc.
Den frie samtale, hvor vi ofte kommer vidt omkring tematisk og mht ordforråd, bidrager erfaringsmæssigt i høj grad til den gode stemning på holdet.
Sæsonens første roman vil være belgiske Amélie Nothomb (født 1967) : Les aérostats. Albin Michel. 2020, hæftet udgave, hendes 29. på 29. år.
Selv læste jeg denne lille perle af en kort og stramt komponeret grusom, men også sødmefuld roman eller novella (med et overskueligt persongalleri) på en fredag aften, men på kurset vil den danne udgangspunkt for læsning og fordybelse i samtale fra september til ca. midt november.
Om historien: En ung kvindelig studerende, der læser filologi ved universitetet i Bruxelles, skal som privatlærer for en 16-årig gymnasieelev, der aldrig har læst en bog, lære ham at læse litteratur så han kan bestå sin eksamen. Romanens hovedtemaer er ungdom og glæden ved litteratur. Bagsideteksten (la quatrième de couverture) citerer en af romanens sidste sætninger: " La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. "
Hvad vi herefter vil læse, vil tiden vise.
Fælles bogkøb kan arrangeres. Lærer lægger gerne ud. Bog udleveres første kursusgang og afregnes venligst straks efter.
Har du et emne, du brænder for og gerne vil tale om på fransk, er du velkommen til efter aftale at holde oplæg herom på fransk.
Du behøver ikke være litterært interesseret, men det hjælper, for at få sprogligt udbytte af deltagelse i Mariannes franskkurser. Hovedformålet er ikke litterær analyse, men mest mulig øvelse i tale og forståelse.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, men enkelte udvalgte emner kan også være udgangspunkt for udarbejdelse af materialer med øvelser. Konjunktiv skal snart repeteres.
*Gloser og grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, bog ikke includeret, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde & hjemmearbejde er nødvendigt for udbytte af kurser som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen, dog normalt ikke grammatik, foregår på fransk.
Der vil være mulighed for forårskursus fra slut februar 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6750 Onsdag 19.10-21.00. Start: 1/9 (september) 2021. Slut: 16/2/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Vild med fransk? (C1) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
(OBS!
Pga "metaltræthed" hviler dette hold & oprettes ikke. Tiden disponeres til anden side.)
Har du ud over gymnasialt niveau deltaget i franskkurser i mange, mange år, med eller uden afbrydelser, og således modtaget struktureret undervisning i mundtlig sprogfærdighed på højt niveau og udviklet både læse- og talefærdighed, forståelse af talt fransk, samt viden om og færdighed i relevant morfologi og syntaks, således at du - der ikke til daglig har lejlighed til at anvende sproget og derfor af og til savner aktivt ordforråd eller måske glemmer (præsens) konjunktiv i que-sætning efter upersonligt udtryk - relativt ubesværet kan udtrykke dig mundtligt, lytte, forstå og indgå i dialog på fransk uden at tænke meget over de grammatiske regler du engang har lært?
Er læsning af, fordybelse i og fælles samtale på fransk om god og gennemarbejdet litteratur en fornøjelse? Finder du at fiktion - ud over stof til eftertanke og dybere og mere nuanceret indsigt i og større forståelse for andre måder at leve på - også tilfører dine franskkundskaber flere facetter, så se her:
På dette meget erfarne niveau væsentligt ud over gymnasiets A-niveau flyder talen som regel let - forståelsen normalt også - og vi kommer derfor ofte omkring en bred palette af emner af fælles interesse.
Udgangspunkt for samtaletræningen vil ud over aktuelle temaer af fælles interesse, samt ugen, der gik, personligt og i verden omkring os, først og fremmest være læsning af og samtale på fransk om en ny(ere) fransk roman.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
*Gloser (som lærer løbende vil udarbejde), samt evt. grammatik/øvelser og enkelte aktuelle notitser & artikler, kr. 45, incl. i kursuspris (bog ikke includeret), udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Undervisningen, dog som regel grammatik undtaget, foregår på fransk.
NB. Forårskursus tilbydes gerne fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64.
Hold 6751 Fredag 11.00-12.50.
Start: 1/10 (oktober) 2021. Slut: 18/3/2022.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
________________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser 6., 17. & 20. juni, samt 1. juli 2021. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.
________________________________________________________________________________

Afsluttede foraarshold, februar - marts - juni 2021 - tak til jer alle

Fransk 2 intensivt forår (A1 m. pil op): 12 gange - 24 lektioner, kr. 1550
Begge hold på Zoom. Hold 6540 startet man d. 15. marts
. Slut d. 21. juni 2021.
Hold 6541 startet ons d. 24. marts 2021; slut d. 16. juni.
Dette intensive kursus forudsætter blot forudgående deltagelse i ca. 44 undervisningstimers intensiv holdundervisning på basalt begynderniveau.
På Fransk 2 intensivt forår udbygger vi i frisk tempo kendskabet til grundlæggende fransk grammatik, sætningsdannelse og ordforråd og dermed de elementære færdigheder i at læse, tale og forstå enkelt fransk sprog.
Vi indlærer i et vist omfang stadig via bundne mundtlige øvelser, læser begynderlærebogens tekster højt (for udtalen) og øver samtale på fransk.
Med udgangspunkt i Øvehæfte fortsætter vi med at udbygge kendskabet til le présent, arbejder grundigt med le passé composé (førnutid og "afgrænset datid") og lærer personlige pronomener som direkte objekt og dativobjekt, refleksive verber (sig), introducerer til brugen af être og avoir som hjælpeverber ved bøjning af verber i sammensat tid, 'y' (bla. der), samt fx indirekte tale, altsammen i praktisk anvendelse.
Til støtte for indlæringen arbejdes hjemme med små udvalgte skr. øvelser i Franskbogen Øvehæfte i udfyldning, omskrivning, sætningsdannelse og oversættelse dansk-fransk. Øvelserne gennemgås i timerne.
Et nyt islæt vil være mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv", om fx ugen der gik, ugen der kommer, på café, samt at spørge om og anvise vej.
Vi vil arbejde med væsentligt intensivt stof i kap. 22-ca. 31, begge incl., i Franskbogen, (tekstbog), 6. udg., & Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., (papirbøger så alle har samme udgaver), begge Systime 2010. For anskaffelse af lærebøgerne, se venligst link nedenfor under Afsluttede sæsonhold, Fransk 1 intensivt.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse, samt hjemmearbejde. Det er normalt både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte på næste niveau i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6540 • Mandag 19.10-21.00. Start: 15/3/2021. Slut: 21/6/2021.
Hold 6541
Onsdag 16.30-18.20. Start: 24/3/2021. Slut: 16/6/2021.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge incl., og ikke 2. pinsedag, 24/5.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 3 intensivt (A2): Ændret til 13 gange - 26 lektioner, kursuspris udvidet iflg. aftale
Startet tirsdag d. 16. marts 2021 - på Zoom. Slut d. 15. juni 2021.

Har du lært fransk på elementært niveau i ca. 115 undervisningstimer? Og har du lyst at lære mere?
Har du efter begynderlærebog (sv. til godt 90 timers intensiv undervisning) læst din første franske læse-let-bog og med udbytte deltaget i samtale på fransk, samt arbejdet med mundtlige og skriftlige øvelser til repetition, styrkelse og uddybning af det grundlæggende (i alt yderligere 25 undervisningstimer)?
Er du på den måde kommet i gang med i praksis at anvende de forskellige verbaltider, du mødte i  begynderbogen - ud over le présent og le futur proche, også le passé composé, l'imparfait, le futur simple, samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv), objektspronomener og dativpronomener og måske også i et vist omfang 'y'? Er du således begyndt at formulere dig lidt friere og også blevet bedre til at forstå lærers spørgsmål? Så læs videre her:
Med udgangspunkt i læsning af en relativt letlæselig tekst i kopi med rigelige gloser fra lærer vil vi træne og udvikle din spirende elementære franske talefærdighed og forståelse af enkelt talt fransk i sammenhængende tale. *Gloser & grammatik med øvelser fra lærer, kr. 45, includeret i kursusgebyr, udleveres løbende på kurset ved fremmøde, p.t. på mail.
Mest muligt af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse, samt hjemmearbejde. Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Kurset kan efter aftale om omfang, datoer og pris forlænges her i maj-juni 2021.
Næste niveau kan opslås i sæsonprogram 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6543 Tirsdag 19.10-21.00. Start: 16/3/2021. Slut udvidet til: 15/6/2021.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge inclusive.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 (A2 m. stor pil op): Ændret til 7 gange - 14 lektionerkursuspris iflg. aftale
Afsluttet
d. 25. marts 2021.
Har du for længe siden lært fransk på HF eller gymnasium i 2, måske 3 skoleår? Har du siden da flere gange frisket dele af det grundlæggende op, men også holdt pauser fra kursusdeltagelse?
Ønsker du at fastholde det franske, du kan, repetere og blive lidt mere sikker, samtidig med at du kommer videre, er dette måske kurset for dig:
Udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed vil dels være mere fri samtale om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os, dels læsning af enklere fransk(e) tekst(er) hvortil lærer udarbejder gloser, der løbende udleveres på kurset. Mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd til støtte for indlæringen vil indgå, herunder små oversættelser fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgt fransk grammatik, som vi også i fællesskab kan arbejde mere spontant med på kurset. Oversættelse er tidkrævende at sidde alene med derhjemme.
På dette niveau vil følgende ofte kræve et eftersyn, nemlig brugen af bundne personlige pronomener som direkte objekt og dativobjekt, samt fx 'y', som vi vil øve i praktisk brug. Er tiden dertil, vil vi også kigge nærmere på 'en'.
Enkelte øvelser i lytteforståelse, fx sange, skal vi forsøge at finde tiden til.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både hyggeligt og morsomt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
NB. Situationen omkring os taget i betragtning starter og fortsætter dette kursus online via Zoom så længe som sundhedsmæssigt nødvendigt.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
Der vil være mulighed for at fortsætte på et passende niveau i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6530 Torsdag 19.10-21.00. Start: 11/2 (febr.) 2021. Slut: 25/3/2021.
NB. Der er ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 forår (A2 m. stor pil op) : 8 gange - 16 lektioner, pris pr. person, incl. materialer,
- ved 4 deltagere, kr. 1095*; - ved 3 deltagere, kr. 1510*
Afsluttet torsdag d. 3. juni 2021.

Ønsker du at fastholde og fortsætte med det grundlæggende fransk, du har lært? Gerne i hyggeligt selskab med nogle få andre der deler din interesse?
Har du efter begynderlærebogen bygget videre på det elementære og trænet og udviklet din basale mundtlige sprogfærdighed gennem lidt mere fri samtale, men især ved at læse og tale på fransk om en læse-let-bog med understøttende grammatik fra lærers hånd i form af skriftlige øvelser som udfyldning og omskrivning? Har du evt. også læst og deltaget i samtale på fransk om andre franske tekster i enklere sprog, er det ikke nogen hindring!
Har du stadig behov for at repetere og øve udvalgte verbaltider (ikke konjunktiv), de bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, pronominaladverbiet 'y' (bla. der, derhen, dertil) og kunne du godt tænke dig at blive klogere på 'en', hvis anvendelser er lidt mere komplekse? Så se her:
På dette kursus vil træning og udvikling af mundtlig sprogfærdighed, samt grammatik med skr. øvelser have fokus. For på så kort et forårskursus som dette at have tid nok til mere spontan og fri samtale på fransk vil vi nøjes med at læse uddrag af nogle få kapitler af en fiktionstekst med substans, skrevet i klart og relativt enkelt sprog med rigelige gloser fra lærer, en tekst der er velegnet til træning af den mundtlige sprogfærdighed. Sideløbende arbejder vi med udvalgt grammatik, jfr. ovenstående emner. Skr. øvelser lavet hjemme gennemgås i timerne.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret (mailet) på kurset ved deltagelse. Det vil være muligt at fortsætte på et matchende niveau i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6545 Torsdag 19.10-21.00. Start: 8/4 (april) 2021. Slut: 3/6 (juni) 2021.
NB.
Der undervises ikke d. 13. maj (Kr. Himmelfart).
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7-8 (B1/B2) : 12 gange - 24 lektioner, kr. 1595*
Startet tirsdag d. 16. marts 2021 - på Zoom. Slut d. 8. juni.

Kan du lide at læse fiktion, også på fransk, selv om du endnu ikke er "flyvefærdig" og generelt har behov for gloser fra lærer for at forberede dig til undervisningen?
Har du gået til fransk i måske 8 kursussæsoner og med fornøjelse opfrisket og bygget videre på gamle gymnasiale forkundskaber?
Har du generelt en rigtig pæn læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik og på en god dag også en pæn, men ofte noget tøvende talefærdighed, samt en vis forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Ønsker du i hyggeligt selskab at fastholde og udbygge din mundtlige sprogfærdighed, så læs videre her:
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning af samtale og forståelse læse ny(ere) fransk fiktion, gerne en kortere roman af passende sværhedsgrad med en vedkommende historie, hvortil lærer løbende vil udarbejde og omdele gloser ved fremmøde.
Vi starter med en minimalistisk miniature-roman af Emmanuèle Bernheim : Sa femme. Gallimard. 1993. Romanen blev samme år belønnet med Prix Médicis. Vi benytter Folio-udgaven fra 1995.
*Gloser og mindre øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på holdet.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, samt integreret i den praktiske træning i mundtlig sprogfærdighed. Øvelser til repetition og præsentation og indlæring af nyt kan indgå.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele de frankofone udfordringer med andre på samme sproglige niveau.
Det vil være muligt at fortsætte på et nyt kursus i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6548 Tirsdag 17.00-18.50. Start: 16/3/2021. Slut: 8/6 (juni) 2021.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge inclusive.
.………………………………..  ………………………………..

Fransk 8-9 (B2 m. lille pil op) : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1335*
Startet mandag d. 15. marts 2021 - på Zoom. Slut d. 7. juni.

Har du et rigtigt pænt sprogligt fundament fra måske 9 kursussæsoners deltagelse i franskundervisning (du har ikke en uddannelse i fransk) - med fokus på læsning af fiktion og samtale herom, men også mere fri tale?
Ønsker du at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk?
Og finder du at det giver flere facetter til din læsning og forståelse, samt styrker dit aktive ordforråd at dele læseoplevelsen og samtale med andre på samme sproglige niveau? Så se her:
På dette relativt korte forårskursus vil vi som udgangspunkt for træning af samtalefærdighed og forståelse læse fransk fiktion med gloser fra lærer i et vist omgang.
Vi starter med at læse Didier van Cauwelaert : Un aller simple. Albin Michel. 1994. Livre de Poche-udgave. Forfatteren modtog samme år Goncourt-prisen for denne morsomme og gribende roman, hvis historie stadig er sørgeligt aktuel. De franske myndigheder beslutter at statuere et eksempel ved at sende en indvandrer tilbage til det land han ikke kommer fra! Der er tale om et hittebarn opkaldt efter den bil han blev fundet i af en gammel sigøjner. Den nu unge mand skal angiveligt, iflg. sine falske papirer, være født i Marokko, hvortil det besluttes at han skal "hjemsendes". (Der var ikke råd til et falsk fransk pas!)
Grammatik primært i form af opklaringsspørgsmål til læst tekst.
Er der interesse herfor, vil vi også for at fremme forståelsen af talt fransk i sammenhæng se uddrag af fransk tv.
*Gloser og evt. øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Undervisningen, evt. grammatik undtaget, foregår på fransk.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6549 Mandag 17.00-18.50. Start: 15/3/2021. Slut: 7/6 (juni) 2021. ...
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge incl., og ikke 2. pinsedag, 24/5.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 9-10 (B2/C1) : 13 gange - 26 lektioner, kr. 1725*
Startet onsdag d. 17. marts 2021, på Zoom. Afsluttet d. 16. juni 2021.

Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af?
Eller går du med en drøm om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med gode franskkundskaber og imødekommenhed over for "nye" deltagere?
Har du forkundskaber, læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk og kendskab til fransk grammatik væsentligt ud over gymnasiets A-niveau, herunder erfaring med at læse fransk fiktion på et vist niveau?
Og ønsker du at fastholde og finpudse din mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk litteratur, men også gennem mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk og mht aktivt ordforråd og bidrager til den gode stemning? Så læs videre her:
Som udgangspunkt for vore franske samtaler vil vi læse en  ny(ere) fransk roman med gloser, der løbende udarbejdes af lærer og udleveres på kurset ved fremmøde.
Bog: Eric-Emmanuel Schmitt : Félix et la source invisible. Albin Michel. 2019. Hæftet udgave.
I denne fortælling, der vrimler med eksotiske originaler på en café i Paris' folkelige kvarter, Belleville, kommer vi i jagten på den usynlige kilde også en tur til Senegal.
Relevant grammatik med udgangspunkt i vore franske samtaler og i læst tekst. Primært i form af opklaringsspørgsmål i kontekst og mens vi taler. Mindre præsentationer med øvelser kan evt. udarbejdes.
*Gloser, evt. grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6550 Onsdag 19.10-21.00. Start: 17/3/2021. Slut: 16/6/2021.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge incl.
________________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 29.-30. nov.; december 2020; januar; februar; d. 9., 12., 13., 19., 26. marts, 5., 16. & 29. april, samt juni 2021. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start- & slutdato, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.

_______________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Tlf.-tider? Se Praktisk. Eller du kan skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
Indplacering sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. nr. 1664 9619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 1664 9619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til mariannes-franskkurser@parkmail.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Har du betalt på en af førnævnte måder, har du gyldig kvittering for indbetaling til kontonnr. ovenfor, som tilhører Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail nogle dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller jeg gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Såfremt du ikke allersenest 15 dage før startdato har meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af den annoncerede franske bog, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. konto-nr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering.
Vibeke Gade: Franskbogen, hhv. 7. udg., 2020, 6. udg., 2010 (hold der startede i sept. 2020) & Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, bedes du venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes webshop eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser   2019, 2020, 2021
__________________________________________________________________

• Link til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, side 43, virker desværre ikke:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF ...

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk