ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

>Mariannes franskkurser Holdundervisning i fransk Forår 2021. Start uge 6, 11, 12 & 14. Videre med fransk i foråret? Små hold, mange trin. Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Kursusprogram, C OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Pt. max. 4 deltagere pr. hold. P.t. kun online på Zoom. Fra september hvor alle forhåbentlig er færdigvaccinerede, glæder jeg mig til igen at byde velkommen til franskundervisning med fysisk fremmøde her i Hillerødgade 22. Sæsonprogram 2021-2022 fra begyndere til meget avancerede kommer i løbet af juni. Afsluttede sæsonhold, se nederst. Kontakt gerne Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52 el. mariannes-franskkurser@parkmail.dk  Andet kursus? Se Individuelt

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade og Lundtoftegade i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren, 5 minutter fra NørreBRO St. (metro & S-tog/linje F Ny Ellebjerg-Hellerup) el. bus 5C/350S.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik og de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser forårskurser 2021, holdstart hhv. uge 6, 11, 12 & 14
Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Alle hold pt. max. 4 deltagere. * = materialer fra lærer incl. i pris, bøger ikke incl. Ferier: Pinse 22/5-24/5/2021.

Kære ægte begynder. Her ledes efter ledig tid til begynderhold. Findes den ikke i forår, må du desværre vente på Fransk 1 intensivt til september 2021.

Fransk 2 intensivt forår (A1 m. pil op): 12 gange - 24 lektioner, kr. 1550
Hold 6540. Mandag 19.10-21.00. Start: 15/3/2021. Slut: 21/6/2021.
Hold 6541. Onsdag 16.30-18.20. Start: 24/3/2021. Slut: 16/6/2021.

Fransk 3 intensivt (A2): Ændret til 13 gange - 26 lektioner, kursuspris udvidet iflg. aftale
Hold 6543. Tirsdag 19.10-21.00. Start: 16/3/2021. Slut udvidet til: 15/6/2021.

Fransk 4 (A2 m. stor pil op): Ændret til 7 gange - 14 lektioner, kursuspris iflg aftale
Hold 6530. Torsdag 19.10-21.00. Start udsat til: 11/2 (febr.) 2021. Slut: 25/3/2021.

Fransk 4 forår (A2 m. stor pil op) : 8 gange - 16 lektioner, pris pr. person, incl. materialer,
- ved 4 deltagere, kr. 1095*; - ved 3 deltagere, kr. 1510*
Hold 6545. Torsdag 19.10-21.00. Start: 8/4 (april) 2021. Slut: 3/6 (juni) 2021.

Fransk 7-8 (B1/B2): 12 gange - 24 lektioner, kr. 1595*
Hold 6548. Tirsdag 16.30-18.20. Start: 16/3/2021. Slut: 8/6 (juni) 2021.

Fransk 8-9 (B2 m. lille pil op): 10 gange - 20 lektioner, kr. 1335*
Hold 6549. Mandag 16.30-18.20. Start: 15/3/2021. Slut: 7/6 (juni) 2021.

Fransk 9-10 (B2/C1): 13 gange - 26 lektioner, kr. 1725*
Hold 6550. Onsdag 19.10-21.00. Start: 17/3/2021. Slut: 16/6/2021.

Vild med fransk (C1) vender tilbage til september & vil være at finde i Sæsonprogram 2021-2022

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser forårskurser 2021, start hhv. uge 6, 11, 12 & 14

Fransk 2 intensivt forår (A1 m. pil op): 12 gange - 24 lektioner, kr. 1550
Begge hold p.t. på Zoom. Hold 6540 startet mandag d. 15. marts
, hold 6541 onsdag d. 24. marts 2021.
Dette intensive kursus forudsætter blot forudgående deltagelse i ca. 44 undervisningstimers intensiv holdundervisning på basalt begynderniveau.
På Fransk 2 intensivt forår udbygger vi i frisk tempo kendskabet til grundlæggende fransk grammatik, sætningsdannelse og ordforråd og dermed de elementære færdigheder i at læse, tale og forstå enkelt fransk sprog.
Vi indlærer i et vist omfang stadig via bundne mundtlige øvelser, læser begynderlærebogens tekster højt (for udtalen) og øver samtale på fransk.
Med udgangspunkt i Øvehæfte fortsætter vi med at udbygge kendskabet til le présent, arbejder grundigt med le passé composé (førnutid og "afgrænset datid") og lærer personlige pronomener som direkte objekt og dativobjekt, refleksive verber (sig), introducerer til brugen af être og avoir som hjælpeverber ved bøjning af verber i sammensat tid, 'y' (bla. der), samt fx indirekte tale, altsammen i praktisk anvendelse.
Til støtte for indlæringen arbejdes hjemme med små udvalgte skr. øvelser i Franskbogen Øvehæfte i udfyldning, omskrivning, sætningsdannelse og oversættelse dansk-fransk. Øvelserne gennemgås i timerne.
Et nyt islæt vil være mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv", om fx ugen der gik, ugen der kommer, på café, samt at spørge om og anvise vej.
Vi vil arbejde med væsentligt intensivt stof i kap. 22-ca. 31, begge incl., i Franskbogen, (tekstbog), 6. udg., & Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., (papirbøger så alle har samme udgaver), begge Systime 2010. For anskaffelse af lærebøgerne, se venligst link nedenfor under Afsluttede sæsonhold, Fransk 1 intensivt.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse, samt hjemmearbejde. Det er normalt både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte på næste niveau fra efter sommerferien. Opslås i sæsonprogram 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6540 • Mandag 19.10-21.00. Start: 15/3/2021. Slut: 21/6/2021.
Hold 6541
Onsdag 16.30-18.20. Start: 24/3/2021. Slut: 16/6/2021.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge incl., og ikke 2. pinsedag, 24/5.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 3 intensivt (A2): Ændret til 13 gange - 26 lektioner, kursuspris udvidet iflg. aftale
Startet tirsdag d. 16. marts 2021 - på Zoom.

Har du lært fransk på elementært niveau i ca. 115 undervisningstimer? Og har du lyst at lære mere?
Har du efter begynderlærebog (sv. til godt 90 timers intensiv undervisning) læst din første franske læse-let-bog og med udbytte deltaget i samtale på fransk, samt arbejdet med mundtlige og skriftlige øvelser til repetition, styrkelse og uddybning af det grundlæggende (i alt yderligere 25 undervisningstimer)?
Er du på den måde kommet i gang med i praksis at anvende de forskellige verbaltider, du mødte i  begynderbogen - ud over le présent og le futur proche, også le passé composé, l'imparfait, le futur simple, samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv), objektspronomener og dativpronomener og måske også i et vist omfang 'y'? Er du således begyndt at formulere dig lidt friere og også blevet bedre til at forstå lærers spørgsmål? Så læs videre her:
Med udgangspunkt i læsning af en relativt letlæselig tekst i kopi med rigelige gloser fra lærer vil vi træne og udvikle din spirende elementære franske talefærdighed og forståelse af enkelt talt fransk i sammenhængende tale. *Gloser & grammatik med øvelser fra lærer, kr. 45, includeret i kursusgebyr, udleveres løbende på kurset ved fremmøde, p.t. på mail.
Mest muligt af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse, samt hjemmearbejde. Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Kurset kan efter aftale om omfang, datoer og pris forlænges her i maj-juni 2021.
Næste niveau kan opslås i sæsonprogram 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6543 Tirsdag 19.10-21.00. Start: 16/3/2021. Slut udvidet til: 15/6/2021.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge inclusive.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 (A2 m. stor pil op): Ændret til 7 gange - 14 lektionerkursuspris iflg. aftale
Afsluttet
d. 25. marts 2021.
Har du for længe siden lært fransk på HF eller gymnasium i 2, måske 3 skoleår? Har du siden da flere gange frisket dele af det grundlæggende op, men også holdt pauser fra kursusdeltagelse?
Ønsker du at fastholde det franske, du kan, repetere og blive lidt mere sikker, samtidig med at du kommer videre, er dette måske kurset for dig:
Udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed vil dels være mere fri samtale om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os, dels læsning af enklere fransk(e) tekst(er) hvortil lærer udarbejder gloser, der løbende udleveres på kurset. Mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd til støtte for indlæringen vil indgå, herunder små oversættelser fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgt fransk grammatik, som vi også i fællesskab kan arbejde mere spontant med på kurset. Oversættelse er tidkrævende at sidde alene med derhjemme.
På dette niveau vil følgende ofte kræve et eftersyn, nemlig brugen af bundne personlige pronomener som direkte objekt og dativobjekt, samt fx 'y', som vi vil øve i praktisk brug. Er tiden dertil, vil vi også kigge nærmere på 'en'.
Enkelte øvelser i lytteforståelse, fx sange, skal vi forsøge at finde tiden til.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både hyggeligt og morsomt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
NB. Situationen omkring os taget i betragtning starter og fortsætter dette kursus online via Zoom så længe som sundhedsmæssigt nødvendigt.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
Der vil være mulighed for at fortsætte på et passende niveau i forår 2021 og i den kommende kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6530 Torsdag 19.10-21.00. Start: 11/2 (febr.) 2021. Slut: 25/3/2021.
NB. Der er ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 forår (A2 m. stor pil op) : 8 gange - 16 lektioner, pris pr. person, incl. materialer,
- ved 4 deltagere, kr. 1095*; - ved 3 deltagere, kr. 1510*
Startet torsdag d. 8. april kl. 19.10 på Zoom.

Ønsker du at fastholde og fortsætte med det grundlæggende fransk, du har lært? Gerne i hyggeligt selskab, p.t. på Zoom, med nogle få andre der deler din interesse?
Har du efter begynderlærebogen bygget videre på det elementære og trænet og udviklet din basale mundtlige sprogfærdighed gennem lidt mere fri samtale, men især ved at læse og tale på fransk om en læse-let-bog med understøttende grammatik fra lærers hånd i form af skriftlige øvelser som udfyldning og omskrivning? Har du evt. også læst og deltaget i samtale på fransk om andre franske tekster i enklere sprog, er det ikke nogen hindring!
Har du stadig behov for at repetere og øve udvalgte verbaltider (ikke konjunktiv), de bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, pronominaladverbiet 'y' (bla. der, derhen, dertil) og kunne du godt tænke dig at blive klogere på 'en', hvis anvendelser er lidt mere komplekse? Så se her:
På dette kursus vil træning og udvikling af mundtlig sprogfærdighed, samt grammatik med skr. øvelser have fokus. For på så kort et forårskursus som dette at have tid nok til mere spontan og fri samtale på fransk vil vi nøjes med at læse uddrag af nogle få kapitler af en fiktionstekst med substans, skrevet i klart og relativt enkelt sprog med rigelige gloser fra lærer, en tekst der er velegnet til træning af den mundtlige sprogfærdighed. Sideløbende arbejder vi med udvalgt grammatik, jfr. ovenstående emner. Skr. øvelser lavet hjemme gennemgås i timerne.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret (mailet) på kurset ved deltagelse. Der vil være mulighed for at fortsætte på et matchende niveau i den kommende kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6545 Torsdag 19.10-21.00. Start: 8/4 (april) 2021. Slut: 3/6 (juni) 2021.
NB.
Der undervises ikke d. 13. maj (Kr. Himmelfart).
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7-8 (B1/B2) : 12 gange - 24 lektioner, kr. 1595*
Startet tirsdag d. 16. marts 2021 - på Zoom.

Kan du lide at læse fiktion, også på fransk, selv om du endnu ikke er "flyvefærdig" og generelt har behov for gloser fra lærer for at forberede dig til undervisningen?
Har du gået til fransk i måske 8 kursussæsoner og med fornøjelse opfrisket og bygget videre på gamle gymnasiale forkundskaber?
Har du generelt en rigtig pæn læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik og på en god dag også en pæn, men ofte noget tøvende talefærdighed, samt en vis forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Ønsker du i hyggeligt selskab at fastholde og udbygge din mundtlige sprogfærdighed, så læs videre her:
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning af samtale og forståelse læse ny(ere) fransk fiktion, gerne en kortere roman af passende sværhedsgrad med en vedkommende historie, hvortil lærer løbende vil udarbejde og omdele gloser ved fremmøde.
Vi starter med en minimalistisk miniature-roman af Emmanuèle Bernheim : Sa femme. Gallimard. 1993. Romanen blev samme år belønnet med Prix Médicis. Vi benytter Folio-udgaven fra 1995.
*Gloser og mindre øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på holdet.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, samt integreret i den praktiske træning i mundtlig sprogfærdighed. Øvelser til repetition og præsentation og indlæring af nyt kan indgå.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele de frankofone udfordringer med andre på samme sproglige niveau.
Det vil være muligt at fortsætte på et nyt kursus i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6548 Tirsdag 17.00-18.50. Start: 16/3/2021. Slut: 8/6 (juni) 2021.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge inclusive.
.………………………………..  ………………………………..

Fransk 8-9 (B2 m. lille pil op) : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1335*
Startet mandag d. 15. marts 2021 - på Zoom.

Har du et rigtigt pænt sprogligt fundament fra måske 9 kursussæsoners deltagelse i franskundervisning (du har ikke en uddannelse i fransk) - med fokus på læsning af fiktion og samtale herom, men også mere fri tale?
Ønsker du at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk?
Og finder du at det giver flere facetter til din læsning og forståelse, samt styrker dit aktive ordforråd at dele læseoplevelsen og samtale med andre på samme sproglige niveau? Så se her:
På dette relativt korte forårskursus vil vi som udgangspunkt for træning af samtalefærdighed og forståelse læse fransk fiktion med gloser fra lærer i et vist omgang.
Vi starter med at læse Didier van Cauwelaert : Un aller simple. Albin Michel. 1994. Livre de Poche-udgave. Forfatteren modtog samme år Goncourt-prisen for denne morsomme og gribende roman, hvis historie stadig er sørgeligt aktuel. De franske myndigheder beslutter at statuere et eksempel ved at sende en indvandrer tilbage til det land han ikke kommer fra! Der er tale om et hittebarn opkaldt efter den bil han blev fundet i af en gammel sigøjner. Den nu unge mand skal angiveligt, iflg. sine falske papirer, være født i Marokko, hvortil det besluttes at han skal "hjemsendes". (Der var ikke råd til et falsk fransk pas!)
Grammatik primært i form af opklaringsspørgsmål til læst tekst.
Er der interesse herfor, vil vi også for at fremme forståelsen af talt fransk i sammenhæng se uddrag af fransk tv.
*Gloser og evt. øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Undervisningen, evt. grammatik undtaget, foregår på fransk.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte på passende niveau i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6549 Mandag 17.00-18.50. Start: 15/3/2021. Slut: 7/6 (juni) 2021. ...
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge incl., og ikke 2. pinsedag, 24/5.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 9-10 (B2/C1) : 13 gange - 26 lektioner, kr. 1725*
Startet onsdag d. 17. marts 2021, på Zoom.

Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af?
Eller går du med en drøm om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med gode franskkundskaber og imødekommenhed over for "nye" deltagere?
Har du forkundskaber, læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk og kendskab til fransk grammatik væsentligt ud over gymnasiets A-niveau, herunder erfaring med at læse fransk fiktion på et vist niveau?
Og ønsker du at fastholde og finpudse din mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk litteratur, men også gennem mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk og mht aktivt ordforråd og bidrager til den gode stemning? Så læs videre her:
Som udgangspunkt for vore franske samtaler vil vi læse en  ny(ere) fransk roman med gloser, der løbende udarbejdes af lærer og udleveres på kurset ved fremmøde.
Bog: Eric-Emmanuel Schmitt : Félix et la source invisible. Albin Michel. 2019. Hæftet udgave.
I denne fortælling, der vrimler med eksotiske originaler på en café i Paris' folkelige kvarter, Belleville, kommer vi i jagten på den usynlige kilde også en tur til Senegal.
Relevant grammatik med udgangspunkt i vore franske samtaler og i læst tekst. Primært i form af opklaringsspørgsmål i kontekst og mens vi taler. Mindre præsentationer med øvelser kan evt. udarbejdes.
*Gloser, evt. grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte i kursussæson 2021-2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6550 Onsdag 19.10-21.00. Start: 17/3/2021. Slut: 16/6/2021.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 27/3-5/4/2021, begge incl.
________________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 29.-30. nov.; 6. & 12. december 2020; 5. & 21. januar; 21. & 28. februar, 9., 12., 13., 19., 26. marts, 5., 16. & 29. april 2021. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start- & slutdato, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.
________________________________________________________________________________


Afsluttede sæsonhold,
september 2020-marts 2021, startet uge 39 & 40; afsluttet uge 11 & 12

Fransk 1 intensivt begyndere u. forkundskaber: 22 gange-44 lektioner, kr. 2550
(Ingen A-betegnelse - du har ikke forkundskaber i fransk før start.)
Hold 5520 afsluttet mandag d. 8. marts 2021, hold 5521 slut onsdag d. 17. marts 2021.
Aldrig lært fransk før?
På dette intensive franskkursus for begyndere får du - ved at deltage kontinuerligt - i frisk tempo en meget elementær indføring i udtale, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd.
Basal grammatik, ordforråd og udtale bliver indlært gennem mange intensive struktur- og taleøvelser i timerne. Efterhånden som kurset skrider frem og vi bygger flere klodser oven på det du har lært, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et basalt grundlag at bygge videre på.
(Meget) korte begynderbogstekster, forberedt hjemme, vil vi sammen læse højt for at indøve en god udtale og lære at indgå i meget enkel samtale med forståelse af enkelt talt fransk.
Små hold som dette giver gode muligheder for i timerne at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du kan lære at forstå enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i meget enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål, fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen vil indgå skriftligt arbejde med enkle udfyldningsøvelser, sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 6. udgave, se venligst https://shop.systime.dk/dk/franskbogen-6-udgave.html og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg. (papirudgave), se https://shop.systime.dk/dk/franskbogen-ovehaefte-5-udgave.html , begge Systime 2010. Du bedes venligst selv (an)skaffe papirbøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via forlagets hjemmeside. På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl. (Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.)
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse og forberedelse. Det er sjovt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre!
Kurset vil ved interesse kunne fortsætte som Fransk 2-intensivt fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5520 • Mandag 19.10-21.00. Startet: 21/9/2020. Slut: 8/3 (marts) 2021.
Hold 5521
• Onsdag 16.30-18.20. Starter: 30/9/2020. Slut: 17/3/2021.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange-44 lektioner, kr. 2595*
Afsluttet tirsdag d. 9. marts 2021.

Har du med fornøjelse og udbytte i frisk tempo gennemført ca. 70 lektioners (à 50 minutter) intensiv holdundervisning i fransk for (ægte) begyndere - eller tilsvarende for ikke alt for længe siden?
Kan du med hjælp fra lærer forme og forstå meget enkle sætninger i le présent, le futur proche og le passé composé med brug af et vist begrænset alment, ikke fag-specifikt ordforråd? Har du lært talord, bøjning af (visse) adjektiver i køn, tal og grad, ejefald og ejestedord og bla. også arbejdet med delingsartikel og udtryk for mængde? Er du kommet godt i gang med at anvende objektspronomener og er du også blevet introduceret til dativobjekt?
Ønsker du at styrke din viden og udvikle dine basale sprogfærdigheder (primært den mundtlige), herunder dit ordforråd? Så læs videre her:
På dette stadig basale intensive niveau fortsætter vi med Franskbogen (tekstbog), 6. udg., og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., begge Systime 2010 (for anskaffelse, se venligst links under Fransk 1 ovenfor.) I juni-juli-august og start september arbejder et forsinket forårshold på at blive klar til dette kursus. Om alt går vel, vil vi på Fransk 2-3 i september 2020 med indlagt løbende repetition starte fra kapitel 31-32 og på denne side af juleferien afslutte Franskbogen med kapitel 37.
Kendskabet til le passé composé (hhv. førnutid og afgrænset "datid") vil blive uddybet med brugen af hjælpeverberne être og avoir, le passé récent (nær fortid), 'y' (der, derhen, dertil, samt overført betydning), le futur simple, l'imparfait (uafgrænset/igangværende/beskrivende "datid"), samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv). Læsebogens tekster vil fortsat blive anvendt til oplæsning og træning af udtalen, samt som udgangspunkt for træning af fransk tale og forståelse.
Et nyt islæt vil være mere "fri" (sam)tale som forberedelse til det virkelige liv.
Efter nytår vil vi som udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed (talefærdighed, forståelse og grammatik med mundtlige og skr. øvelser) læse og tale om kortere læse-let-bog med gloser og øvelser fra lærers hånd. Disse materialer, kr. 45, incl. i kursuspris, vil løbende ved fremmøde blive udleveret på kurset.
Stadigt mere af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
Hjemmearbejde & fremmøde nødvendigt for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og hyggeligt at lære fransk sammen med andre på samme niveau.
Der vil være mulighed for at fortsætte på nyt kursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5523 Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 22/9/2020. Slut: 9/3 (marts) 2021.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 3-4 Brush-up (A2 m. lille pil op): Lukket hold: 7 gange-14 lektioner, pris efter aftale.
Afsluttet 19. november 2020.
Har du for nogle år siden lært fransk på HF/gymnasium eller tilsv. i fx 2 (skole)år? Har du on and off brugt sproget en smule og måske også indimellem deltaget i et franskkursus sådan at det franske ikke er helt glemt?
Og drømmer du om for alvor at få vakt de slumrende franskkundskaber til live? Så læs videre her:
På dette intensive kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed vil vi i frisk tempo med støtte i mindre skriftlige øvelser, der laves hjemme og gennemgås på holdet, opfriske og uddybe kendskabet til udvalgte dele af mere basal grammatik og sætningsbygning (ikke det allermest elementære), samt i mundtlige øvelser aktivere alment, ikke-fagspecifikt ordforråd.
Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed (dvs. tale, forståelse og grammatik) vil ske gennem læsning af og fælles samtale om kortere enkeltstående fransk tekster (m. gloser), som læses hjemme og gennem mere fri samtale om ugens (aktuelle) begivenheder, personligt og i verden omkring os.
Forberedelse og fremmøde på kurset er forudsætninger for kursusudbytte.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, includeret i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
Der vil være mulighed for at fortsætte på Fransk 4, start uge 4.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5525 Torsdag 19.10-21.00. Start ændret til: 1/10/2020. Slut ændret til: 19/11/2020.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7 (B1/B2): 22 gange-44 lektioner, kr. 2595*
Afsluttet tirsdag d. 9. marts 2021.

Giver læsning af god og gennemarbejdet litteratur dig stor glæde?
Har du med baggrund i gammelt gymnasie- eller HF-fransk efterhånden gået til fransk for din fornøjelse i 7-8 kursussæsoner?
Har du en generelt god læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik (dog mangler du stadig at lære at anvende (præsens) konjunktiv i praksis - det må vi have gjort noget ved snart) og på en god dag også en generelt pæn talefærdighed og en rimelig forståelse af talt fransk i sammenhæng, noget der ofte kniber lidt pga manglende træning i lytteforståelse?
Du har jo allerede tilkendegivet dit ønske om at fortsætte de frankofile og -fone fornøjelser i godt selskab på dit sædvanlige hyggelige franskhold, så nu til kursusindholdet:
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning og udvikling af din mundtlige sprogfærdighed (tale og forståelse) læse en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde). Lærer vil hen over sommer importere, læse og vælge blandt mht omfang tematisk passende tekster.
Romanen, vi vil læse som udgangspunkt for vore franske samtaler, er prisbelønnede Adeline Dieudonné  (født i Belgien i 1982): La Vraie Vie. L'Iconoclaste. 2018, som jeg selv har læst i den fine læsbare Livre de Poche-udgave. Fælles bogkøb kan arrangeres. Lærer lægger gerne ud.
Færdigheden i mere spontan tale vil vi arbejde på at udvikle gennem mere fri samtale om emner af fælles interesse som bøger, musik/koncerter, film, teater, samfundsforhold o.m.a.
Øvelser i lytteforståelse vil indgå.
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset ved fremmøde. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer, herunder øvelser i oversættelse fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske emner.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk. På glædeligt gensyn.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Ra smussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5528 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 22/9/2020. Slut: 9/3 (marts) 2021.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 8 (niveau B2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2595*
Afsluttet mandag d. 8. marts 2021.

Som små seje bjergryttere (des grimpeurs) har to mangeårige deltagere på dette niveau (hvor forkundskaberne ud over gymnasialt niveau stammer fra mange års deltagelse i franskkurser, fra starten naturligvis med al nødvendig og relevant grammatik, men efterhånden med fokus på læsning af ubearbejdet fransk fiktion, primært romaner, men også noveller og samtale herom) holdt fast og insisteret på at ønske sig et nyt kursus.
Et kursus med udgangspunkt i læsning af og samtale om enkeltstående franske tekster, fortrinsvis noveller, der med deres komprimerede struktur kan give anledning til at dvæle ved teksten og dermed lægge op til tematiske diskussioner, samt mindre skriftlige øvelser til regelmæssig repetition af glemt grammatik.
Efter nogle uger med krævende franske noveller valgte vi i stedet at læse en roman med en grum, men yderst velkomponeret og velskrevet historie af Leïla Slimani : Chanson douce. Gallimard. 2016. Folio-udgaven fra samme år. Romanen modtog Goncourtprisen i 2016.
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset ved fremmøde. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer.
Kommer vi til at læse tekster i kopi, skal du regne med mindre udgift hertil oven i gloserne. Med en novellesamling skal du forvente udgift til anskaffelse. Lærer bestiller gerne og lægger ud.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5529 Mandag 16.30-18.20. Startet: 21/9/2020. Slut: 8/3 (marts) 2021.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 9 (B2/C1): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2595*
Afsluttet onsdag d. 10. marts 2021.
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af? Eller drømmer du om at finde det på én gang hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber og færdigheder væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse over adskillige år, studieophold, praktik, rejser i fransktalende land eller tilsv.), dvs et hold med mangeårig erfaring med og solide færdigheder i at læse og tale om ubearbejdede franske tekster, især fiktion, men også mere spontant, en god forståelse af fransk tale i sammenhæng, et godt sammenhold og imødekommenhed over for nye deltagere, samt en god og lattermild stemning og dermed møde ligesindede at dele din begejstring for fransk sprog og kultur med?
Savner du, der ikke har lejlighed til at praktisere sproget til daglig, mulighed for at øve, forbedre og finpudse din mundtlige sprogfærdighed? Så læs videre her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels være læsning af og fælles samtale om en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde), dels som udgangspunkt for mere fri formulering aktuelle lytteindslag, notitser og mere spontant præsenterede emner, samt temaer af fælles interesse som bøger, uddannelse, arbejdsmarked, medier, film, teater, udstillinger & samfundsforhold i bred forstand etc.
Bogen vi vil anskaffe, læse og samtale ud fra, er den meget omtalte selvbiografiske roman af den franske debutant, Vanessa Springora (født 1972): Le consentement. Grasset. 2020.
De sidste uger af kurset vil vi med udgangspunkt i Tahar Ben Jellouns korte fiktion : Par le feu. Gallimard. 2011, interessere os for hvad der blev af det, vi i Vesten kalder "Det arabiske Forår", som startede da den unge, højtuddannede tunesiske frugtsælger, Mohamed Bouazizi, i desperation over ikke at kunne få tilladelse til at sælge sin frugt, satte ild til sig selv. (MR, 15. januar 2021.)
Den frie samtale, hvor vi ofte kommer vidt omkring tematisk og mht ordforråd, bidrager erfaringsmæssigt i høj grad til den gode stemning på holdet.
Du er også meget velkommen til efter aftale at holde oplæg på fransk om et emne du brænder for.
Du behøver ikke være litterært interesseret for at få sprogligt udbytte af deltagelse i Mariannes franskkurser. Hovedformålet er ikke litterær analyse, men mest mulig øvelse i tale og forståelse.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, men enkelte udvalgte emner kan også være udgangspunkt for udarbejdelse af materialer med øvelser.
*Gloser og grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde forudsætninger for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed.
Undervisningen, dog normalt ikke grammatik, foregår på fransk.
Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau. Der vil være mulighed for forårskursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5530 Onsdag 19.10-21.00. Startet: 23/9/2020. Slut: 10/3 (marts) 2021.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fredags-fransk (C1)-Vild med fransk? 22 gange-44 lektioner, kr. 2595*
Afsluttet d. 26. marts 2021.

Bliver du glad af at gå til fransk? Eller kunne du godt tænke dig det?
Har du deltaget i franskkurser i mange, mange år, med eller uden afbrydelser, og således modtaget struktureret undervisning i mundtlig sprogfærdighed på højt niveau og dermed udviklet både læse- og talefærdighed, forståelse af talt fransk, samt relevant morfologi og syntaks således at du - selv om du ikke til daglig har lejlighed til at anvende sproget og derfor af og til savner aktivt ordforråd eller glemmer at bruge (præsens) konjunktiv i que-sætning efter upersonligt udtryk - ret ubesværet kan udtrykke dig mundtligt, lytte, forstå og indgå i dialog på fransk uden at tænke meget over de grammatiske regler du engang har lært?
Er læsning af og fælles samtale på fransk om god og gennemarbejdet litteratur en fornøjelse? Finder du at fordybelse i fiktion - ud over stof til eftertanke og dybere og mere nuanceret indsigt i og større forståelse for andre måder at leve på - også tilfører dine franskkundskaber flere facetter, så se her:
På dette erfarne niveau væsentligt ud over gymnasiets A-niveau flyder talen (og forståelsen som regel også) normalt let og vi kommer derfor ofte omkring en bred palette af emner af fælles interesse.
Udgangspunkt for samtaletræningen vil ud over aktuelle temaer af fælles interesse, samt ugen, der gik, personligt og i verden omkring os, være læsning af og samtale på fransk om Leïla Slimanis nyeste roman : Le pays des autres. La guerre, la guerre, la guerre. Gallimard. 2020.
Lærer vil løbende udarbejde gloser. Roman modtaget. Der afregnes når bog udleveres ved kursusstart.
*Gloser og evt. grammatik/øvelser, samt enkelte aktuelle notitser og artikler, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Undervisningen, dog som regel grammatik undtaget, foregår på fransk.
Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau. Forårskursus fra midt marts 2021 muligt.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64.
Hold 5531 Fredag 10.10-12.00.
Startet: 25/9/2020. Slut udsat til : 26/3/2021.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 52-53. Ingen vinterferie.
________________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 22. & 23. juni, juli, august & september, oktober 2020, samt 15. januar 2021. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.
________________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Tlf.-tider? Se Praktisk. Eller du kan skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
Indplacering sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. nr. 1664 9619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 1664 9619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til mariannes-franskkurser@parkmail.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Har du betalt på en af førnævnte måder, har du gyldig kvittering for indbetaling til kontonnr. ovenfor, som tilhører Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail ca. 6-10 dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller jeg gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Såfremt du ikke allersenest 15 dage før startdato har meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af den annoncerede franske bog, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. kontonr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering.
Vibeke Gade: Franskbogen, 6. udg., & Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, beder jeg dig venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes hjemmeside eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser   2019 og 2020
__________________________________________________________________

• Link til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, side 43, virker desværre ikke:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF ...

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk