ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

>Mariannes franskkurser program holdundervisning i fransk på alle niveauer 2019-2020. Start hhv. uge 43 & 49, i oktober & december. Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Se OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Max. 6 deltagere pr. hold. Dit udbytte afhænger bla. af om dine forkundskaber matcher holdets niveau, af fremmøde & forberedelse. Kontakt gerne Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52 el. mariannes-franskkurser@parkmail.dk  Du kan nå det endnu! Andet kursus? Se individuelt!

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade og Lundtoftegade, i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen.
Der er cyklesti til døren og blot 5 minutters gang fra Nørrebro St. med metro & S-tog, linje F (Ny Ellebjerg-Hellerup), med bus 5C & 350S (Nørrebrogade), en smule kortere.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik og de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser holdstart hhv. uge 37, 39, 40, 43 & 49, 2019
(Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Pris pr. person v. 6 deltagere pr. hold. * = materialer fra lærer incl. i pris, bøger ikke incl. Efterårsferie uge 42. Juleferie uge 52 & 1. Ingen vinterferie.)

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2350
Hold 4500. Mandag & torsdag 19.10-21.00. 2 x pr. uge. Start: 9/9/2019. Slut:
28/11/2019
Hold 4501. Tirsdag 19.10-21.00. 1 x pr. uge. Startet: 24/9/2019. Slut: 10/3/2020

Fransk 2 intensivt m. opfriskning (A1 m. pil op) 1x pr. uge: 11 gange-22 lektioner, kr. 2350
Hold 4502. Onsdag 17.00-18.50. Startet: 2/10/2019. Slut: 18/12/2019

Fransk 2 intensivt (A1/A2) 1 x pr. uge: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2350
Hold 4503. Mandag 19.10-21.00. Start: 2/12/2019. Slut: 25/5/2020

Fransk 3-4 (A2 m. stor pil op) 1 x pr. uge: 15 gange - 30 lektioner: kr. 1650*
Hold 4504. Torsdag 19.10-21.00. Starter: 5/12/2019. Slut: 26/3/2020

Fransk 6-7 (B1/B2) 1 x pr. uge: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Hold 4506. Tirsdag 17.00-18.50. Startet: 10/9/2019. Slut: 25/2/2020

Fransk 7-8 (B2 m. pil op) 1 x pr. uge: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Hold 4507. Mandag 17.00-18.50. Starter: 21/10/2019. Slut udsat til: 30/3/2020

Fransk 8 (B2/C1) 1 x pr. uge: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Hold 4508. Onsdag 19.10-21.00. Startet: 25/9/2019. Slut: 11/3/2020

Vild med fransk (C1) 1 x pr. uge: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Hold 4510. Fredag 10.10-12.00. Startet: 4/10/2019. Slut: 20/3/2020

KURSUSBESKRIVELSER Mariannes franskkurser holdstart hhv  uge 37, 39, 40, 43 & 49

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange-44 lektioner, kr. 2350
(Ingen A-betegnelse - du har ikke forkundskaber i fransk før start.)
Hold 4501, tirsdag kl. 19.10-21.00, startet d. 24. september d.å.
Aldrig lært fransk før? På dette intensive franskkursus for begyndere får du - ved at deltage kontinuerligt - i frisk tempo en meget elementær indføring i udtale, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd.
Basal grammatik, ordforråd og udtale bliver indlært gennem mange intensive struktur- og taleøvelser i timerne. Efterhånden som kurset skrider frem og vi bygger flere klodser oven på det du har lært, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et basalt grundlag at bygge videre på.
(Meget) korte begynderbogstekster, forberedt hjemme, vil vi sammen læse højt for at indøve en god udtale og lære at indgå i meget enkel samtale med forståelse af enkelt talt fransk.
Små hold som dette giver gode muligheder for i timerne at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du kan lære at forstå enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i meget enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål, fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen vil indgå skriftligt arbejde med enkle udfyldningsøvelser, sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 6. udgave, se venligst https://shop.systime.dk/dk/franskbogen-6-udgave.html og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg. (papirudgave), se https://shop.systime.dk/dk/franskbogen-ovehaefte-5-udgave.html , begge Systime 2010. Du bedes venligst selv (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via forlagets hjemmeside. På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl. (Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.)
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse og forberedelse. Det er sjovt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre!
Hold 4501 (1 x pr. uge fra september til marts) vil ved interesse kunne fortsætte som et nyt Fransk 2-intensivt fra midt marts 2020. Forårsprogram 2020 kommer december 2019.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4500 Mandag & torsdag 19.10-21.00. Start: 9/9/2019. Slut: 28/11/2019
Hold 4501
• Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 24/9/2019. Slut: 10/3/2020
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 og IKKE juleferien i uge 52 & 1.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 2 intensivt m. opfriskning (A1 m. pil op): 11 gange - 22 lektioner, kr. 2350
Du kan nå det endnu! Startet onsdag d. 2. oktober kl. 17.00-18.50.
NB. Lektionstal nedsat pr. 2. oktober pga få deltagere. Umiddelbar forventning er - ud over opfriskning, om muligt, at nå at arbejde med væsentligt intensivt stof i kap. 22-31.
Har du for ikke alt for længe siden deltaget i ca. 44-60 lektioners intensiv undervisning for begyndere, men måske holdt en kortere pause? Vil du gerne i gang igen? Så se her:
På dette intensive kursus vil vi med en vis, begrænset repetition og opfriskning - i form af bundne mundtlige og mindre skr. øvelser, der laves hjemme, samt oplæsning og samtale ud fra tekster i begynderlærebog, samt andre emner - bygge videre på dine færdigheder i at tale og forstå elementært fransk, og vi vil styrke og udvide ordforråd og kendskab til grundlæggende fransk grammatik og sætningsbygning.
Ud over ultrakort repetition af ejestedord, delingsartikel og mængdesudtryk, le présent af regelmæssige & uregelmæssige verber og le futur proche vil vi arbejde videre med le passé composé (hhv. førnutid og afgrænset datid), gennemgå personlige pronomener som (direkte) objekt og dativobjekt, y (der), l'imparfait (igangværende datid), samt le futur simple.
Også din færdighed i lidt mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv" vil vi arbejde på at opbygge og udvikle. Enkelte øvelser i lytteforståelse vil indgå.
Lærebøger: Vibeke Gade, Franskbogen (tekstbog), 6. udg., og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., (papirbøger - så vi alle har samme udgaver), begge Systime 2010. Du kan bla. købe bøgerne via forlaget Systimes hjemmeside el. evt. låne via bibliotek.dk - Se links ovenfor under Fransk 1 intensivt.
Vi vil arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 22 til 36, begge incl., dog ikke kap. 35. Om vi evt. kan nå bogens sidste kapitel, 37, og dermed le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv) vil afhænge af holdets niveau og udgangspunkt.
Kontinuerligt fremmøde & forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det er normalt både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Ved interesse vil det være muligt at fortsætte på forårskursus 2020 fra godt midt marts.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4502 • Onsdag 17.00-18.50. Startet: 2/10/2019. Slut ændret til: 18/12/2019
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 og IKKE i juleferien i uge 52 & 1.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 2 intensivt (A1/A2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2350
Dette intensive kursus - i umiddelbar forlængelse af efterårets intensive franskkursus for ægte begyndere - forudsætter ved start d. 2. dec. 2019 ca. 44 lektioners forudgående intensiv holdundervisning.
Her på Fransk 2 intensivt udbygger vi, ligeledes i frisk tempo - men nu blot med undervisning én gang om ugen - kendskabet til grundlæggende fransk grammatik, sætningsdannelse og ordforråd og dermed de elementære færdigheder i at læse, tale og forstå enkelt fransk sprog.
Vi indlærer i et vist omfang stadig via bundne mundtlige øvelser, læser begynderlærebogens tekster højt (for udtalen) og øver samtale på fransk.
Til støtte for indlæringen arbejdes hjemme med små udvalgte skr. øvelser i Franskbogen Øvehæfte i udfyldning, omskrivning, sætningsdannelse og oversættelse dansk-fransk.
Med udgangspunkt i Øvehæfte, samt tavlegennemgange fortsætter vi grammatisk med le présent, udvider kendskabet til le passé composé og lærer personlige pronomener som (direkte) objekt og dativobjekt, 'y' (bla. der), samt fx indirekte tale. Desuden l'imparfait (uafgrænset/igangværende/beskrivende "datid"), le futur simple og le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv).
Et nyt islæt vil være mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv", om fx ugen der gik, ugen der kommer, på café, samt at spørge om og anvise vej.
Vi vil arbejde med væsentligt intensivt stof i Franskbogen, (tekstbog), 6. udg., og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., (papirbøger så alle har samme udgaver), begge Systime 2010, kapitel 22-37, begge incl., dog ikke kap. 35. Det er således planen at afslutte begynderbogen.
For anskaffelse af lærebøgerne, se venligst link ovenfor under Fransk 1 intensivt.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse, samt hjemmearbejde. Det er normalt både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4503 • Mandag 19.10-21.00. Start: 2/12/2019. Slut: 25/5/2020
NB.
Der undervises IKKE i juleferien, uge 52 & 1, og IKKE d. 6. & 13. april pga påskeferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 3-4 (A2 m. stor pil op): 15 gange - 30 lektioner: kr. 1650*
Starter, som annonceret, torsdag d. 5. december kl. 19.10-21.00.

Har du for nylig med fornøjelse og engagement deltaget i mindst 3 lange sæsoners franskkurser på grundlæggende niveauer? Og har du - efter at have afsluttet en begynderlærebog af omfang som fx Franskbogen & Franskbogen Øvehæfte - læst og deltaget i samtale på fransk om en eller flere læse-let-bøger, repeteret den elementære grammatik gennem mange mundtlige, men også skriftlige øvelser og øvet og udbygget din færdighed i at forstå og udtrykke dig i enkelt talt sprog i nutid, fortid og fremtid?
Ønsker du med en vis løbende repetition at styrke og udvide din grundlæggende viden, samt talefærdighed og forståelse, så du efterhånden begynder at turde kaste dig ud i at tale fransk - også uden for undervisningslokalet? Så se her:
På dette kursus vil arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed (tale & forståelse med grammatik) foregå på flere måder: Gennem (sam)tale om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os (med eller uden læsning af små notitser eller artikler fra fransksprogede medier med gloser fra lærer), via samtaleøvelser eller rollespil og oversættelser dansk-fransk fra lærers hånd, bygget op om relevant grammatik og ordforråd, samt ved at vi læser og (sam)taler på fransk om en relativt lettilgængelig fransk tekst med gloser, som lærer udarbejder løbende.
Mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd vil indgå.
Øvelser i lytteforståelse skulle vi også gerne nå på dette kursus, der efter ønske - med start d. 5. december 2019 - blot løber over 15 kursusgange = 30 lektioner
*Gloser til tekst(er), samt grammatik & andre øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved fremmøde på holdet. Bog ikke includeret. Titel annonceres her på sitet når muligt. Lærer lægger gerne ud for fælles køb af fransk bog. Der afregnes venligst ved kursusstart.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde er forudsætninger for kursusudbytte.
Mest muligt af undervisningen foregår på fransk, dog ikke grammatik.
Ved interesse vil det være muligt at fortsætte på forårskursus 2020 fra april.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4504. Torsdag 19.10-21.00. Start: 5/12/2019. Slut: 26/3/2020
NB. Der undervises IKKE i juleferien i uge 52 & 1.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 6-7 (B1/B2) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395
Startet
tirsdag d. 10. september 2019.
Er det at gå til fransk en interesse for livet? Eller drømmer du om det?
Har du med fornøjelse over måske 7 kursussæsoner eller tilsvarende opfrisket og siden bygget videre på dit glemte gymnasie- eller HF-fransk?
Har du efterhånden opbygget en god læsefærdighed, et godt kendskab til grammatik (især teoretisk) og en rimelig, men til tider noget tøvende talefærdighed og forståelse af ikke alt for kompliceret talt fransk i sammenhæng?
Er du glad for at læse og finder du at bøger beriger?
Har du med udbytte (og gloser fra lærer) læst et antal autentiske fransksprogede tekster, især romaner, og deltaget i samtale herom på fransk? Er du også kommet i gang med at tale lidt mere frit (med enkelte stikord på fransk efter opslag i ordbog, ikke et manuskript med færdige sætninger oversat fra dansk - det er vejen frem hvis du skal lære at tale frit, lytte, forstå og indgå i dialog) om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os?
Men savner du - trods dit generelt gode grundlag i fransk - øvelsen og sikkerheden, samt modet til at springe rigtigt ud i at tale fransk? Det vil vi gøre noget ved på dette kursus:
Som udgangspunkt for samtaletræningen og arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed vil vi dels læse en ny fransk roman med gloser, som lærer udarbejder og udleverer løbende ved fremmøde på holdet, dels øve evnen til at indgå i dialog på fransk om temaer af fælles interesse som fx bøger, film, teater, musik, billedkunst, samfundsforhold, aviser, tv, rejser m.m. Ind imellem vil vi med oplæg fra lærer arbejde med samtaleøvelser og oversættelser dansk-fransk bygget op omkring relevant grammatik og ordforråd. Den udfordrende forståelse af talt fransk vil vi, når muligt, træne ved at se uddrag af fransk tv og/eller lytte til franske sange/viser.
Romanen, vi vil læse og samtale om, er: Laetitia Colombani : Les victorieuses. Ed. Grasset & Fasquelle. 2019. Bogen fortæller i fiktionsform historien om to kvinder, hhv. Solène af i dag, en kvindelig advokat, der efter et totalt sammenbrud, lidt modvilligt, bliver kastet ud i frivilligt socialt arbejde i le Palais de la Femme i Paris til fordel for socialt udsatte kvinder, og en virkelig person, Blanche Peyron, der levede fra 1867 til 1933, en højtstående officer i Frelsens Hær, der grundlagde le Palais de la Femme, og sammen med sin mand, Albin, også andre modtagestrukturer.
Lærer lægger gerne ud for fælles køb af fransk bog. Der afregnes når bog udleveres.
*Gloser, grammatik & øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde på holdet.
Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst, samt øvelser til repetition og indlæring af nyt.
Før gennemgang af (præsens) konjunktiv med henblik på den praktiske anvendelse i moderne talt fransk vil jeg gerne sikre mig at aktiv viden om og praktisk færdighed i brug af indikativs tider er til stede. I den forbindelse vil bl.a. forskellen på le passé composé og l'imparfait blive trænet i praksis.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Og så er det både sjovt og hyggeligt at dele de frankofone udfordringer med andre på samme sproglige niveau.
Forårskursus kan efter ønske og aftale starte primo marts 2020.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4506 Tirsdag kl. 17.00-18.50. Startet: 10/9/2019. Slut: 25/2/2020
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 og IKKE i juleferien i uge 52 & 1.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 7-8 (B2 m. pil op) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Du kan nå det endnu! Starter man. d. 21. oktober kl. 17.00-18.50.

Holder du af en god intellektuel udfordring i godt selskab?
Har du - uden at være flyvefærdig fordi du ikke har lejlighed til at bruge sproget til daglig - et godt sprogligt fundament i fransk fra mange års kursusdeltagese eller tilsvarende, en rigtig god læsefærdighed væsentligt ud over gymnasiets B-niveau, et godt kendskab til fransk grammatik, en pæn forståelse af talt fransk i sammenhæng og en pæn talefærdighed? Og ønsker du at fastholde og forbedre især din mundtlige sprogfærdighed i godt frankofilt selskab, så se her: 
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels være læsning af og samtale om en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende udarbejder), dels mere fri samtale om emner af fælles interesse som litteratur, billedkunst, film, teater, musik, koncerter, rejser, politik og samfundsforhold, samt begivenheder personligt og i verden.
På dette hold vil vi læse og samtale ud fra en roman af Ariane Bois (baseret på virkelige hændelser): L'île aux enfants. Belfond. 2019, Romanens tema er " Les enfants de la Creuse ", fælles betegnelse for mindst 2000 børn af fattige familier fra (Ile de) La Réunion, der i perioden fra 1963 til 1982, enten de havde en familie eller var forældreløse, mod deres vilje blev tvangsforflyttet til områder i Frankrig, hvor der manglede børn, bla. amtet la Creuse. I Frankrig blev de efter en periode i plejefamilier adopteret af franske familier. Søskende blev systematisk adskilt, en voldsomt traumatisk oplevelse. I 1998 hørte nogle af dem pludselig i radioen om disse tvangsforflyttelser, erindringer begyndte at dukke op, og de eller deres børn gav sig til at stille spørgsmål til myndighederne eller rejste til La Réunion i håb om at finde deres biologiske familie.
Lærer har lagt ud for bestilling og fælles køb af fransk bog. Der afregnes når bog udleveres.
*Gloser, grammatik & øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Samtaleøvelser efter oplæg fra lærer, samt mindre oversættelser dansk-fransk bygget op omkring relevant grammatik og ordforråd vil indgå.
Øvelser i lytteforståelse med udgangspunkt i interviews og uddrag af fransk tv.
Grammatik, relevant for niveauet, vil blive taget op som opklaringsspørgsmål til læst tekst, repetition af bl.a. (præsens) konjunktiv i praktisk anvendelse, samt mindre gennemgange af relevant grammatik.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse er nødvendigt for kursusudbytte.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Ved interesse kan kurset fortsætte som forårskursus fra slut marts 2020.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4507 Mandag 17.00-18.50. Starter: 21/10/2019. Slut udsat til: 30/3/2020
NB. Der undervises IKKE i juleferien i uge 52 & 1.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 8 (B2/C1) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Har du matchende forkundskaber og niveau, kan du stadig nå at tilmelde dig! Kurset startede ons d. 25. sept. kl. 19.10-21.00. 
Drømmer du om at finde det på én gang hyggelige og seriøse lille hold med solide franskkundskaber og færdigheder et godt stykke ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse, studieophold eller praktik i fransktalende land?), godt sammenhold og en god og lattermild stemning og dermed ligesindede at dele din begejstring for fransk sprog og kultur med?
Eller har du fundet holdet, og vil du nødig gå glip af dine onsdag aftener kl. 19.10-21.00?
Har du således en rigtig god mundtlig sprogfærdighed, dvs. et pænt stort aktivt (og passivt) ordforråd, på en god aften en rigtig god og flydende talefærdighed, en god fransk udtale, en sikker forståelse af talt fransk i sammenhæng, en stærk læsefærdighed, især inden for fiktion, samt et godt kendskab til fransk grammatik?
Men savner du - der ikke har lejlighed til at anvende sproget til daglig - mulighed for at øve, finpudse og forbedre din mundtlige sprogfærdighed? Så læs videre her:
På dette kursus vil vi med udgangspunkt i læsning af og samtale om nye franske bøger m. gloser fra lærer (se titler nedenfor), hvor vi til hver kursusgang vil læse et antal sider, der tager hensyn til at du har andet i dit liv, mere fri samtale om (aktuelle) emner af fælles interesse, samt uddrag af aktuelt fransk tv, arbejde på at forbedre og finpudse din mundtlige sprogfærdighed, dvs. tale og forståelse af fransk tale i sammenhæng med for niveauet relevant grammatik.
Et emne for repetition vil fx være den praktiske anvendelse af konjunktiv, primært le présent du subjonctif i moderne talt fransk.
Kunne du have lyst at holde oplæg på fransk for dine holdkammerater om emne efter eget valg, skal du være velkommen.
Det er planen først at læse Jean-Claude Grumbergs meget smukke lille tekst, belønnet med de franske boghandleres specialpris : La plus précieuse des marchandises. Un conte. Ed. du Seuil. 2019. I form af et eventyr hvis tema er " la Shoah " fortælles historien om, hvordan en far på vej mod Auschwitz redder den ene af sine to babytvillinger fra døden ved at kaste hende ud ad vinduet på godsvognen, hvor han og hans familie befinder sig på vej gennem Polen.
Som kursets anden tekst har jeg valgt Delphine de Vigan : Les gratitudes. JCLattès. 2019. Denne relativt korte romans temaer er, jfr. titlen, taknemlighed og ønsket om at sige tak medens tid er, men også venskab og empati. Det er en smuk, velskrevet og humoristisk historie med indlagt satire over den tid vi lever i hvor vi fra først til sidst må igennem den ene mere groteske test eller kontrol efter den anden for at få lov at rykke videre til næste niveau.
Du skal regne med udgift til anskaffelse af bog. Lærer har lagt ud for fælles køb. Der afregnes ved kursusstart.
*Gloser, grammatik & øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Ved interesse kan kurset fortsætte som forårskursus fra godt midt marts 2020.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4508 Onsdag 19.10-21.00. Startet: 25/9/2019. Slut: 11/3/2020
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 og IKKE i juleferien i uge 52 & 1.
……………………………….. 
………………………………..

Vild med fransk (C1) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2395*
Med matchende forkundskaber kan du stadig nå at tilmelde dig! Kurset startede
fredag d. 4. oktober kl. 10.10-12.00.
Bliver du glad af at gå til fransk? Eller kunne du godt tænke dig det?
Har du forkundskaber og færdigheder i fransk, væsentligt ud over gymnasiets A-niveau?
Har du gået til fransk i mange, mange år, med eller uden afbrydelser, og har du således deltaget i struktureret sprogundervisning i mundtlig sprogfærdighed på højt niveau og dermed udviklet både læse- og talefærdighed, forståelse af talt fransk, samt relevant morfologi og syntaks således at du - selv om du ikke har lejlighed til at anvende sproget til daglig og derfor af og til mangler aktivt ordforråd eller glemmer at bruge (præsens) konjunktiv - ret ubesværet kan udtrykke dig, lytte, forstå og indgå i dialog på fransk uden at tænke meget over de grammatiske regler, du engang har lært?
Er læsning af og fælles samtale på fransk om god og gennemarbejdet litteratur en fornøjelse? Finder du at fordybelse i fiktion - ud over stof til eftertanke og dybere og mere nuanceret indsigt i og større forståelse for andre måder at leve på - også tilfører dine franskkundskaber flere facetter? Så se her:
På dette kursus vil vi - i en behagelig og munter stemning - med udgangspunkt i emner af fælles interesse som bøger, musik, billedkunst, film, teater, radio, tv, aktuelle temaer og begivenheder, personligt og i verden omkring os, samt i læsning af en ny(ere) fransk roman (hvor vi efter aftale vil læse et antal sider til hver kursusgang) med en vis begrænset mængde gloser, som lærer løbende vil udarbejde, arbejde på at finpudse og udvikle din franske tale og forståelse med en yderst begrænset mængde grammatik og få øvelser.
For at øve og skærpe forståelsen af talt fransk i sammenhæng vil vi også ved interesse se uddrag af interviews eller andet aktuelt fra fransk tv.
Efter mange forsøg og læsning af flere sære og/eller uengagerede romaner faldt valget af tekstFred Vargas : " Temps glaciaires ", fra 2015, som vi vil læse i Flammarions originaludgave fra 2015.
(Hendes seneste fra 2017 læste dette hold for 2 sæsoner siden.) Selv om du måske ikke kender Fred Vargas og hendes højst uortodokse kriminalromaner på højt sprogligt og kompositorisk niveau, kan du sagtens - såfremt du har passende forkundskaber og læsefærdighed i fransk - være med her. Det er ikke kriminalromaner i traditionel forstand, men historier der bredes ud med et fantastisk galleri af runde personer og historisk-geografisk perspektivering. Personligt glæder jeg mig altid til nye møder med den uortodokse kriminalkommissær Jean-Baptiste Adamsberg, hans næstkommanderende, den hvidvinsafhængige enlige far til flere, Antoine Danglard, og hele den fantastiske gruppe af kompetente og indimellem skøre mandlige og kvindelige medarbejdere omkring dem, som Adamsberg nærer stor hengivenhed over for. I denne Vargas' til dato næstsidste " rompol ", som hun selv kalder sine krimier, fører sporene efter to mistænkeligt ens selvmord til begivenheder år tilbage på Island, hvortil rejsen derfor går for de franske kriminalfolk.
Lærer har bestilt og lagt ud for køb af bog. Der afregnes ved kursusstart.
*Gloser i et vist, begrænset omfang, kursets niveau taget i betragtning, evt. grammatik med øvelser, samt små aktuelle notitser og artikler, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele oplevelser og erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget. 
Ved interesse kan kurset fortsætte som forårskursus fra ultimo marts 2020.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 4510 Fredag 10.10-12.00. Startet: 4/10/2019. Slut : 20/3/2020
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 og IKKE i juleferien i uge 52 & 1.
___________________________________________________________________________

© MR Mariannes franskkurser 20. juni, samt senest d. 11. oktober 2019. NB. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start- & slutdato, deltagerantal, timetal & pris for enkelte hold.
___________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Tlf.-tider? Se Praktisk. Eller du kan skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
Indplacering sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. nr. 1664 9619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 1664 9619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til mariannes-franskkurser@parkmail.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Har du betalt på en af førnævnte måder, har du gyldig kvittering for indbetaling til kontonnr. ovenfor, som tilhører Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail ca. 6-10 dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller jeg gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Såfremt du ikke allersenest 15 dage før startdato har meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af den annoncerede franske bog, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. kontonr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering.
Vibeke Gade: Franskbogen, 6. udg., & Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, beder jeg dig venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes hjemmeside eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser  juni - august - september 2019
__________________________________________________________________

• Link til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, side 43, virker desværre ikke:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF ...

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk