ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks
 

Hvorfor lære fransk?
At fransk er et gammelt kultursprog ved de fleste!
Er du fascineret af at lære sprog? Ønsker du at kunne mere end ét sprog ud over dit modersmål og derigennem få mulighed for nye møder, nye vinkler på virkeligheden og ny erkendelse?
Holder du af at komme til Frankrig eller andre fransktalende lande? Eller drømmer du om det?
Møder du mange fransktalende i København? Eller går rejsen til fjernere mål?
Vidste du at det - med de fransktalende fordelt på de fem verdensdele - er i Afrika at antallet af fransktalende er i vækst, i la RDC, la République Démocratique du Congo (på dansk DRC)? Her kan du se hvilke lande, der er medlemmer af Den internationale Frankofoniorganisation, l'OIF: https://www.francophonie.org/
Ønsker du - uanset hvor i verden mødet finder sted - på sigt at blive i stand til at indgå i direkte dialog med de fransktalende på det sprog de mestrer? Så kontakt gerne Mariannes franskkurser - og få flere facetter på fransk og på verden! NY e-mail: marianne@franskkursus.dk

Der skal sprog ind, før der kan komme sprog ud!
På begyndertrinene, dvs i Holdundervisningens første ca. 90-100 lektioner, benytter vi nyeste udgaver af Franskbogen, 7. udg., 2020, & Franskbogen Øvebog, 5. udg., 2010, begge Systime, suppleret med mange mundtlige, men også små skriftlige øvelser.
Udtale, elementær grammatik & mundtlig sprogfærdighed indøves & trænes primært gennem mange intensive tale- og lytteøvelser. Udtale og intonation bliver endvidere øvet ved at vi læser lærebogens små tekster højt. Fra starten læser lærer for, du lytter og lærer at gentage efter lærer. Selv med flair for sprog er fransk et udfordrende sprog. Men små begynderhold med max. 6 deltagere giver god mulighed for i timerne at arbejde grundigt med din udtale.
Du lærer at tale i meget enkelt sprog
ud fra disse tekster, men også på meget elementært niveau om dig selv, dit liv & dine interesser, og vi løser opgaver i øvebog. Målet er at sætte dig i stand til efterhånden selv at danne meget enkle, siden lidt mere komplekse sætninger.
På mellemtrinene, hvor begynderbogen er afsluttet, benytter vi - alt efter deltagerforudsætninger - læse-let, andre letlæselige el. ubearbejdede franske bøger eller tekster m. gloser fra lærers hånd, tekster som vi har detaljeret samtale om på fransk i timerne. Forståelsen af det talte sprog trænes også ved at vi, alt efter niveau, lytter til og taler om interviews eller måske en sang.
Vi taler i relativt enkelt sprog om tekster, men også, afhængigt af niveau, om andre evt. spontant opståede emner. Grammatik med mundtlige og mindre skr. øvelser indgår
På de mere avancerede trin bygger vi med fokus på mundtlig sprogfærdighed videre på forkundskaber fra fx Mariannes franskkurser, andre aftenkurser, HF/gymnasium el. tilsvarende, ophold i fransktalende land, lærerseminarium el. bachelorstudium ved universitet eller tilsv.
På visse kurser er mindre skr. øvelser i et vist omfang stadig en vigtig støtte. Mundtlige øvelser kan også stadig indgå.
Fælles for de mere avancerede niveauer er at vi - med stadigt flere nuancer og mindre teoretisk grammatik jo højere niveauet bliver - samtaler ud fra originale franske tekster som romaner og evt. enkeltstående tekster, der læses hjemme med gloser fra lærer (jo højere niveau, desto færre gloser). Når tiden er til det, ser vi også franske interviews og læser evt - om muligt - mere spontant en aktuel artikel. Generelt gælder at vi ud over forberedt tekst også spontant taler om en bred vifte af emner, der ikke kræver specialistviden for at deltage.

Sprog skal holdes ved lige - for at virke!
Har du valgt et niveau, der matcher dine forkundskaber? Såfremt du er (ægte) begynder, har du ikke forkundskaber, men heller ikke fasttømrede fordomme om fransktalende og deres sprog. Er du indstillet på at deltage kontinuerligt? Møder du op med positive forventninger til fag, lærer og medkursister? Og har du lyst til at virke, være, lytte og lære sammen med andre der deler din interesse? Så er grunden lagt for en tryg, tillidsfuld og respektfuld stemning, hvor du - med udgangspunkt lydhør deltagelse, hjemmearbejde og andre indslag - kan komme i gang med - alt efter niveau - at opbygge og udvikle en aktiv mundtlig sprogfærdighed.

Har du andre ønsker & undervisningsbehov? Se venligst Individuelt franskkursus.

Hvorfor lære fransk hos Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen?
Fordi jeg brænder for det franske sprog og for at gøre det at lære fransk til en god oplevelse for hver enkelt kursist.
• Og fordi jeg har en solid faglig ballast og er en meget erfaren underviser:
Min egen interesse for fransk blev vakt af gymnasiets gode franskundervisning og styrket og udviklet gennem et hovedfagsstudium ved Københavns Universitet i fransk sprog, litteratur og samfundsforhold. (Har bifagseksamen i italiensk.) Videre med det franske er jeg bl.a. kommet via mange rejser til Frankrig, hvor Paris er min favorit. I min bagage har jeg også cykelferier og længere ophold, herunder deltagelse i sprogkurser i bl.a. Normandiet, Loiredalen, Dordogne, Lot, Aveyron (le Rouergue), ved Middelhavet, i Alsace og Lorraine, samt ikke mindst et dejligt studieår i Paris, hvor jeg læste ved Université de Paris II (forfatningsret og internationale relationer) og Paris IV (litteratur) og levede i et internationalt miljø i www.fondationdanoise.org i la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Lysten til selv at undervise opstod allerede ved mit første glædelige møde med Folkeskolen.
Min undervisningserfaring er bred og meget omfattende og opbygget og udviklet i og ikke mindst efter studieårene:
Efter en årrække som vikar i Folkeskolen og siden lærer i Ungdomsskolen begyndte jeg i 1985 at undervise voksne i fransk i København på alle trin fra begyndere til meget avancerede. Ud over et semester som instruktor i grammatik og fonetik (sproglaboratorium) ved universitetet og en ansættelse som lærer i fransk ved Søværnets Officersskole skal især fremhæves en længere årrække som fransklærer og fagkonsulent ved en københavnsk sprogskole.
Siden 1997 har jeg drevet egen virksomhed, Mariannes franskkurser, med undervisning af læsevante voksne i fransk på alle niveauer fra begyndere til avancerede, ud over gymnasieniveau, på hold og individuelt - stadig med stor glæde. Som de fleste, der underviser i fransk, har jeg gennem årene undervist i tusindvis af deltagere på begynderniveau, let og mere øvede, samt meget avancerede.
Det glæder mig altid meget når nogle får så meget blod på tanden at de ønsker at fortsætte ud over det intensive begynderkursus, og allerhelst hos Mariannes franskkurser.
Tekster og undervisningsmaterialer til min franskundervisning - dag og aften - hhv. finder og udvikler jeg generelt selv: Til Holdundervisningen udarbejdes glossarer til bøger/tekster med noter af sproglig og sociokulturel art, samt - afhængigt af niveau - grammatisk-sproglige materialer med øvelser, målrettet det enkelte holds niveau og behov. På de grundlæggende kursustrin benytter vi dog et lærebogssystem, suppleret med mange mundtlige, men også små skriftlige øvelser.
I den Individuelle undervisning er udgangspunktet - som navnet siger - den enkelte kursusdeltagers individuelle forudsætninger, ønsker & behov m.h.t. niveau, metode, indhold og tid.
Mange års arbejde med det franske sprog har givet mig stor indsigt i fransk kultur og samfundsforhold i den frankofone verden og i forskelle mellem dansk og fransk sprog og dermed stor viden om hvor der særligt skal sættes ind når dansktalende vil lære fransk.
Min undervisning - grammatik og de elementære niveauer undtaget - foregår på fransk, den eneste rigtige vej til at opnå en talefærdighed på fransk!

Mere om Marianne (det hele (arbejds)menneske!)
Ud over mine fag, fransk og italiensk, har jeg relativt gode receptive færdigheder i engelsk (yderligere udviklet gennem læsning af faglitteratur), tysk & latin, stor viden om grammatik & almen sprogforståelse, godt indblik i nyere dansk litteratur og sprog, samt læsefærdighed i og - via cykelferier - god forståelse af især talt svensk, men også til en vis grad norsk standardsprog.
Som specialpædagogisk bogtilrettelægger & ansat indlæser af digitale lydbøger til blinde & svagsynede under uddannelse fik jeg (2000-2009) - sideløbende m. min kursusvirksomhed - et godt indblik i faglitteratur inden for bl.a. pædagogik, psykologi, sociologi, antropologi, litteraturvidenskab og historie.
Som underviser i fransk i egen kursusvirksomhed, Mariannes franskkurser, beskriver mine kursister mig som energisk, engageret og fagligt meget kompetent. Se Kursisterne siger. Energi og opladning til arbejdet får jeg gennem fysisk aktivitet i fri luft.
Når jeg ikke underviser på hold eller individuelt, forbereder mig eller udarbejder materialer, holder jeg af at cykle, google, jogge, fotografere, bage brød, se France 24 & TV5 Monde, læse franske aviser & magasiner, ny fransk & dansk litteratur (men når selvfølgelig ikke det hele!) - og lytte til fuglesang eller klassisk musik. Når jeg rejser, går turen gerne sammen med min mand på cykel el. med tog i Danmark, Frankrig eller Sverige, men allerhelst ud i naturen på min gode, gamle, berejste cykel!

 
Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     marianne@franskkursus.dk