ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks
 

Hvorfor lære fransk?
At fransk er et gammelt kultursprog ved de fleste!
Er du fascineret af at lære sprog? Ønsker du at kunne mere end ét sprog ud over dit modersmål og derigennem få mulighed for nye møder, nye vinkler på virkeligheden og ny erkendelse?
Holder du af at komme til Frankrig eller andre fransktalende lande? Eller drømmer du om det?
Møder du mange fransktalende i København? Eller går rejsen til fjernere mål?
Vidste du at det - med de fransktalende fordelt på de fem verdensdele - er i Afrika at antallet af fransktalende er i vækst, i la RDC, la République Démocratique du Congo (på dansk DRC)? Her kan du se hvilke lande, der er medlemmer af Den internationale Frankofoniorganisation, l'OIF: https://www.francophonie.org/
Ønsker du - uanset hvor i verden mødet finder sted - at blive i stand til at indgå i direkte dialog med de fransktalende på det sprog de mestrer? Så kontakt gerne Mariannes franskkurser - og få flere facetter på fransk og på verden! OBS! NY e-mail-adresse: marianne@franskkursus.dk

Der skal sprog ind, før der kan komme sprog ud!
På begyndertrinene, dvs Holdundervisningens første ca. 90-100 lektioner, benytter vi nyeste udgaver af Franskbogen, 7. udg., 2020, & Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., 2010, begge Systime, suppleret med mange mundtlige, men også små skriftlige øvelser. Udtale, elementær grammatik og mundtlig sprogfærdighed indøves og trænes primært gennem mange intensive tale- og lytteøvelser. Udtale og intonation bliver endvidere øvet ved at vi læser lærebogens små tekster højt. Små begynderhold med max. 6 deltagere giver god mulighed for i timerne at arbejde grundigt med din udtale.
Du lærer at tale ud fra disse tekster, men også på meget elementært niveau om dig selv, dit liv og dine interesser,
og vi løser opgaver i øvebog. Målet er at sætte dig i stand til at danne meget enkle, siden lidt mere komplekse sætninger.
På mellemtrinene, hvor begynderbogen er afsluttet, benytter vi - alt efter deltagerforudsætninger - læse-let, andre letlæselige eller ubearbejdede franske bøger eller tekster med gloser fra lærers hånd, som vi har detaljeret samtale om på fransk i timerne. Forståelsen af det talte sprog trænes også gennem øvelser i lytteforståelse. Vi taler i relativt enkelt sprog om tekster, men også, afhængigt af niveau, om andre evt. spontant opståede emner. Grammatik med mundtlige og mindre skr. øvelser indgår
På de mere avancerede trin bygger vi med fokus på mundtlig sprogfærdighed videre på forkundskaber fra fx Mariannes franskkurser, andre aftenkurser, HF/gymnasium el. tilsvarende, ophold i fransktalende land, lærerseminarium eller bachelorstudium ved universitet eller tilsv. På visse kurser er mindre skriftlige øvelser i et vist omfang stadig en vigtig støtte.
Fælles for de mere avancerede niveauer er at vi - med stadigt flere nuancer og mindre grammatik jo højere niveauet bliver - samtaler ud fra originale franske tekster som romaner, aktuelle artikler og/eller noveller, der læses hjemme med gloser fra lærer (jo højere niveau, desto færre gloser), samt ud fra franske radio- og tv-udsendelser og - om muligt - mere spontant om aktuelle temaer af bred almenmenneskelig interesse, ikke som specialister, men som borgere med interesse for den tid og den verden vi lever i.

Sprog skal holdes ved lige - for at virke!
Har du valgt et niveau, der matcher dine forkundskaber? Er du indstillet på at deltage kontinuerligt? Møder du op med positive forventninger til lærer og medkursister? Og har du lyst til at virke, være, lytte og lære sammen med andre der deler din interesse? Så er grunden lagt for en tryg, tillidsfuld og respektfuld stemning, hvor du - med udgangspunkt i hjemmearbejde og andre indslag - kan komme i gang med - alt efter niveau - at opbygge og udvikle en aktiv mundtlig sprogfærdighed.

Har du andre ønsker & undervisningsbehov? Se venligst Individuelt franskkursus.

Hvorfor lære fransk hos Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen?
Fordi jeg brænder for det franske sprog og for at gøre det at lære fransk til en god oplevelse for hver enkelt kursist.
• Og fordi jeg har en solid faglig ballast og er en meget erfaren underviser:
Min egen interesse for fransk blev vakt af gymnasiets gode franskundervisning og styrket og udviklet gennem et hovedfagsstudium ved Københavns Universitet i fransk sprog, litteratur og samfundsforhold. (Har bifagseksamen i italiensk.) Videre med det franske er jeg bl.a. kommet via mange rejser til Frankrig, hvor Paris er min favorit. I min bagage har jeg også cykelferier og længere ophold, herunder deltagelse i sprogkurser i bl.a. Normandiet, Loiredalen, Dordogne, Lot, Aveyron (le Rouergue), ved Middelhavet, i Alsace og Lorraine, samt ikke mindst et dejligt studieår i Paris, hvor jeg læste ved Université de Paris II (forfatningsret og internationale relationer) og Paris IV (litteratur) og levede i et internationalt miljø i www.fondationdanoise.org i la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Lysten til selv at undervise opstod allerede ved mit første glædelige møde med Folkeskolen.
Min undervisningserfaring er bred og meget omfattende og opbygget og udviklet i og ikke mindst efter studieårene:
Efter en årrække som vikar i Folkeskolen og siden lærer i Ungdomsskolen begyndte jeg i 1985 at undervise voksne i fransk i København på alle trin fra begyndere til meget avancerede. Ud over et semester som instruktor i grammatik og fonetik (sproglaboratorium) ved universitetet og en ansættelse som lærer i fransk ved Søværnets Officersskole skal især fremhæves en længere årrække som fransklærer og fagkonsulent ved en københavnsk sprogskole.
Siden 1997 har jeg drevet egen virksomhed, Mariannes franskkurser, med undervisning af læsevante voksne i fransk på alle niveauer fra begyndere til avancerede, ud over gymnasieniveau, på hold og individuelt - stadig med stor glæde. Som de fleste, der underviser i fransk, har jeg gennem årene undervist i tusindvis af deltagere på begynderniveau, let og mere øvede, samt meget avancerede.
Det glæder mig altid meget når nogle får så meget blod på tanden at de ønsker at fortsætte ud over det intensive begynderkursus, og allerhelst hos Mariannes franskkurser.
Tekster og undervisningsmaterialer til min franskundervisning - dag og aften - hhv. finder og udvikler jeg generelt selv: Til Holdundervisningen udarbejdes glossarer til bøger/tekster med noter af sproglig og sociokulturel art, samt - afhængigt af niveau - grammatisk-sproglige materialer med øvelser, målrettet det enkelte holds niveau og behov. På de grundlæggende kursustrin benytter vi dog et lærebogssystem, suppleret med mange mundtlige, men også små skriftlige øvelser.
I den Individuelle undervisning er udgangspunktet - som navnet siger - den enkelte kursusdeltagers individuelle forudsætninger, ønsker og behov m.h.t. niveau, metode, indhold og tid.
Mange års arbejde med det franske sprog har givet mig stor indsigt i fransk kultur og samfundsforhold i den frankofone verden og i forskelle mellem dansk og fransk sprog og dermed stor viden om hvor der særligt skal sættes ind når dansktalende vil lære fransk.
Min undervisning - grammatik og de elementære niveauer undtaget - foregår på fransk, den eneste rigtige vej til at opnå en talefærdighed på fransk!

Mere om Marianne (det hele (arbejds)menneske!)
Ud over mine fag, fransk og italiensk, har jeg relativt gode receptive færdigheder i engelsk (yderligere udviklet gennem læsning af faglitteratur), tysk & latin, stor viden om grammatik & almen sprogforståelse, godt indblik i nyere dansk litteratur og sprog, samt læsefærdighed i og - via cykelferier - god forståelse af især talt svensk, men også til en vis grad norsk standardsprog.
Som specialpædagogisk bogtilrettelægger & ansat indlæser af digitale lydbøger til blinde & svagsynede under uddannelse fik jeg (2000-2009) - sideløbende m. min kursusvirksomhed - et godt indblik i faglitteratur inden for bl.a. pædagogik, psykologi, sociologi, antropologi, litteraturvidenskab og historie.
Som underviser i fransk i egen kursusvirksomhed, Mariannes franskkurser, beskriver mine kursister mig som energisk, engageret og fagligt meget kompetent. Se Kursisterne siger. Energi og opladning til arbejdet får jeg gennem fysisk aktivitet i fri luft.
Når jeg ikke underviser på hold eller individuelt, forbereder mig eller udarbejder materialer, holder jeg af at cykle, google, jogge, fotografere, bage brød, se France 24 & TV5 Monde, læse franske aviser & magasiner, ny fransk og dansk litteratur (men når selvfølgelig ikke det hele!) - og lytte til fuglesang eller klassisk musik. Når jeg rejser, går turen gerne sammen med min mand på cykel el. med tog i Danmark, Frankrig eller Sverige, men allerhelst ud i naturen på min gode, gamle, berejste cykel!

 
Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     marianne@franskkursus.dk